กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
 
     
 
คารวะ"อาจารย์นิวัติ"
วาระครบ 80 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช ชาวศิษย์เก่าวนศาสตร์ขอร่วม... คารวะ"อาจารย์นิวัติ"... ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่ง หวังว่าท่านคงเป็นที่พึ่งพาของชาวป่าไม้ไปตราบนาน...
 

."ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช"
ทุ่มชีวิตจิตสร้างสรรค์การป่าไม้
มากมายยิ่งหลายสิ่งดีที่ทำไป
จนเกิดคุณค่าน้อยใหญ่ให้แผ่นดิน 

.ด้วยมุ่งมั่นการศึกษาวนศาสตร์
จนเปรื่องปราดเกรียงไกรใจถวิล
แสนเชี่ยวชาญการป่าไม้ในชีวิน
เจนจัดไปในหลายถิ่นทั้งเทศไทย

.เป็นอาจารย์สอนศิษย์คิดทำดี
เขียนตำรามามากมีที่ยิ่งใหญ่
หาความรู้ประสบการณ์งานวิจัย
สั่งสมไว้ในหลายด้านชำนาญนัก

.ผ่านคณบดีวนศาสตร์เก่งกาจยิ่ง
งานหลายสิ่งสร้างไว้ให้ตระหนัก
เกษตรศาสตร์บริหารงานใฝ่ภักดิ์
เกียรติศักดิ์สุดภูมิใจนายกสภาฯ 

.ช่วยนำพาสมาคมของพวกเรา
วนศาสตร์ชาวศิษย์เก่าได้ก้าวหน้า
วิชาการร่วมสมัยหมายนำพา
มุ่งรักษาสิ่งถูกต้องครรลองธรรม

.หลายองค์กรเชิญให้ได้สรรค์งาน
ด้วยมากมีวิชาการอันเลิศล้ำ
ช่วยสังคมเรื่อยมาอยู่ประจำ
คอยเน้นย้ำนำป่าไม้ให้ถูกทาง 

.มีจิตใจใฝ่พุทธศาสนา
น้อมนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอย่าง
พาครอบครัวสดใสไม่จืดจาง
แจ่มกระจ่างอบอุ่นนักแสนมากมี 

.แปดสิบปีที่บรรจบครบวัยวาร
กราบพระคุ้มครองอาจารย์ท่านสุขศรี
ทั้งแข็งแรงด้วยพลานามัยดี
อยู่ร้อยปีที่พึ่งพาป่าไม้เทอญ

 

.สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ 16 ต.ค. 63)Last updated: 2021-08-27 19:31:32


@ คารวะ"อาจารย์นิวัติ"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คารวะ"อาจารย์นิวัติ"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
386

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
385