กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
รู้จักให้...ในสิ่งที่คนอื่นอยากได้
 
     
 
ห่วงหาป่าอนุรักษ์
ให้รู้สึก..."ห่วงหาป่าอนุรักษ์"... จำนวน 5.9 ล้านไร่อย่างเหลือเกิน ที่อาจเละตุ้มเป๊ะเหมือนการแก้ไขที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมาในอดีต
 

.อนิจจา! อ่านมติ ครม.
เดือน พ.ย. ยี่สิบหกปีหกหนึ่ง
เหล่ามวลชนคนรักษ์ป่าพากันอึ้ง
เป็นห่วงถึงที่ป่าไม้วอดวายไป

.อีกครั้งแล้วที่สั่งมารัฐบาล
มาตรการแก้ปัญหาที่ป่าไม้
คราวนี้ป่าอนุรักษ์ชักหวั่นใจ
ตั้งห้าล้านเก้าแสนไร่รวมไว้ด้วย

.ที่ผ่านมาที่ป่าไม้ตั้งหลายหน
อ้างคนจนอยู่กินดีมีโลกสวย
จัดสรรให้หนุนเกื้อเอื้ออำนวย
ระดมช่วยกันไปหลายช่องทาง 

.ครั้งแรกมีนิคมสหกรณ์
ด้วยอาทรเอื้อที่ป่าพาถากถาง
จัดหมู่บ้านป่าไม้ให้เดินสายกลาง
ทำหลายอย่างหวังคนจนเกิดผลดี

.กิเลสคนมากมายไม่เคยพอ
เรียกร้องขอ สทก.หลายถิ่นที่
นักการเมืองครั้นได้ท่าหาเสียงมี
สั่งทันทีให้ทำต่อ สปก. 

.เหล่าคนจนได้สิทธิในที่ป่า
แล้วจ้องท่าหลายรายขายที่ต่อ
ครั้นราคามากดีไม่รีรอ
พวกเหลือขอเหล่าพ่อค้าหาซื้อไป 

.เจ้าหน้าที่ก็เพิกเฉยละเลยทั่ว
ไร้เกรงกลัวเมินตามกฎกำหนดไว้
มาตรการที่สั่งมาช่างปะไร
ไม่เห็นใครคอยสำรวจตรวจสอบมัน 

.จึงหลายคนสร้างระยำป่าช้ำนัก
ป่าอนุรักษ์จัดสรรไปชวนไหวหวั่น
คนสิ้นคิดบิดเบือนหาประโยชน์กัน
รอคอยวันบาปตามหาพวกห่ากิน

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.comLast updated: 2021-06-15 18:55:52


@ ห่วงหาป่าอนุรักษ์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ห่วงหาป่าอนุรักษ์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
415

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
414