อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
 
     
 
"อาจารย์ต๋อง-สถานีฯตราด"
ครบ 1 ปีแล้วเร็วเหลือเกินที่ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ได้ลาจากไปเมื่อ21 พ.ย.60กราบขอบพระคุณภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มก.กำหนดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด24 พ.ย.61ซึ่ง..อาจารย์ต๋อง-สถานีฯตราด..มีตำนานคู่กันมาอย่างยาวนาน
 

•"รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์"

ผู้สำนึกระลึกค่า"วนเกษตร"

ช่วยชุมชนเอื้อป่าไม้ให้ประเทศ

ถิ่นนิเวศทั้งใกล้ไกลได้พัฒนา

 

•จึงบุกเบิกพลิกฟื้นปรับพื้นที่

ก่อตั้งมาสถานีฯ*มีคุณค่า

ปีสามสี่ที่เริ่มต้นผลนำพา

ค่อยก้าวหน้ามานานตราบวันนี้

 

•สวนป่าเดิมต้นไม้น้อยด้อยราคา

พื้นที่กว่าหกร้อยไร่ไร้ศักดิ์ศรี

ถูกเพิกเฉยปล่อยเลยผ่านมานานปี

ทุ่มเต็มที่เจียระไนให้งามตา

 

•ต้องฝ่าฟันมากปัญหาอุปสรรค

ด้วยใจรักจึงมุ่งมั่นอย่างหาญกล้า

พิสูจน์ตนด้วยผลงานเนิ่นนานมา

หลายปีกว่าคนทั่วไปได้เห็นคุณ

 

•เสียสละทั้งใจกายหมายสืบสาน

อุดมการณ์เต็มพลังหวังเกื้อหนุน

ใช้"วิจัย"วิชาการนั้นเปรียบทุน

ช่วยเจือจุนทั้งเร่งรัด"พัฒนา"

 

•สร้างภาคีเครือข่ายมากมายล้น

เชื่อมชุมชนสถาบันการศึกษา

หลากหน่วยงานทุกระดับนับเนื่องมา

อีกนำพาหลายประเทศก่องเก็จไกล

 

•จวบวันนี้ที่เมลืองคู่เมืองตราด

"วนศาสตร์"สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่

"เกษตรศาสตร์"มหาวิทยาลัย

ช่วยนำไทยทั้งแดนดินถิ่นชุมชน

 

•ตั้งสถานีฯนี้หวังเกื้อเอื้อป่าไม้

คนใกล้ไกลประสบสุขทุกแห่งหน

"อาจารย์ต๋อง"ปองใจให้"มณฑล-

จำเริญพฤกษ์"จำเริญผลจำเริญไพร

 

•ชมรมสีเสียดแก่น(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

www.lookforest.com

"หวนหาตราตรึง หนึ่งปีพี่ต๋อง : 21 พ.ย. 61"

 

หมายเหตุ *สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ในสังกัดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่อาจารย์ต๋อง(รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์)ได้บุกเบิกและก่อตั้งมาในครั้งแรกในชื่อว่าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด โดยได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้าในช่วงปี พ.ศ.2534-2546 ซึ่งมีความรักและผูกพันกับการทำงานที่นี่มาโดยตลอดจนกระทั่งจากลาโลกนี้ไปเมื่อ 21 พ.ย. 60


Last updated: 2018-11-21 23:24:10


@ "อาจารย์ต๋อง-สถานีฯตราด"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "อาจารย์ต๋อง-สถานีฯตราด"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
791

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
790