ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
 

ทางสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ให้ รศ. ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ เป็นหนึ่งในสามคนที่ได้รับ

รางวัลศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท นักวิชาการและผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม

นับว่าเป็นเกียรติประวัติที่ชาววนศาสตร์ใฝ่หาและน้อยคนที่จะได้รับ


Last updated: 2018-03-09 11:23:26


@ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
969

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
968