ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
 
     
 
อาจารย์ต๋องเอาประโยชน์ส่วนรวมที่ถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตคณบดี คณะวนศาสตร์
 

            แทบทุกคนที่ทราบว่า  รศ.ดร.มณฑล  จำเริญพฤกษ์  ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งแล้ว  ล้วนมีความแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะหลายๆคนล้วนแต่เพิ่งพบ รศ.ดร.มณฑล  จำเริญพฤกษ์  หรืออาจารย์ต๋องเมื่อเร็วๆนี้เอง  ที่เป็นอย่างนี้เพราะอาจารย์ต๋องไม่ต้องการรบกวนญาติมิตรที่ตนรู้จักให้เป็นห่วงกังวลกับโรคร้ายที่ตนกำลังผจญอยู่ เมื่อเป็นมะเร็งตับก็ไปผ่าตัดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่ครบเดือนก็ต้องกลับไปโรงพยาบาล  เพื่อรักษามะเร็งปอด จนต้องจบชีวิตลงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

          อาจารย์ต๋องเรียนวนศาสตร์รุ่นที่ 40 เมื่อสำเร็จขั้นปริญญาตรีวนศาสตร์แล้วก็ไปรับราชการที่กรมป่าไม้เช่นรุ่นพี่ๆเขาปฎิบัติกันมา แต่อาจารย์ต๋องสนใจงานวิจัยทางวนวัฒนวิทยา  จึงไปประจำทำงานที่สถานีวนกรรมภาคกลาง  ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี  ด้วยความใจกว้าง โอบอ้อมอารี จึงมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องหลายคนไปอาศัยในสำนักงานด้วย  ทำให้อาจารย์ต๋องมีเพื่อนร่วมคิดร่วมทำงานมากมาย  งานวิจัยที่นั่นจึงมีชื่อเสียงก้าวหน้าเป็นที่ชื่นชมของกรมป่าไม้  อาจารย์ต๋องเป็นคนรักงานวิชาการป่าไม้มาก จึงหาเวลามาเรียนต่อที่คณะวนศาสตร์จนสำเร็จขั้นปริญญาโท

          เพราะเป็นผู้ฝักใฝ่ทางวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัยทางวนวัฒนวิทยา อาจารย์ต๋องจึงได้โอนมารับราชการที่ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์  เมื่อปี พ.ศ. 2526  แล้วได้ทุน SEARCA ไปเรียนต่อขั้นปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ ที่ Los Banos  จนสำเร็จการศึกษาเมื่อพ.ศ. 2531 ในภาควิชาวนวัฒนวิทยาที่คณะวนศาสตร์นั้นก็ได้อาจารย์ต๋องเป็นหลัก  ทั้งการสอนและการวิจัยตลอดมา จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานบริหารในฐานะหัวหน้าภาควิชาถึงสองสมัย  คือตั้งแต่พ.ศ.  2545 – 2553  และเป็นรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะวนศาสตร์ ในปี 2558 ถึง 2559  ระหว่างรับราชการที่คณะวนศาสตร์นั้นอาจารย์ต๋องยังเคยรับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จังหวัดตราด ในปี 2538 ถึง 2543  และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยของคณะวนศาสตร์

          การเสียชีวิตของอาจารย์ต๋อง ทุกคนที่รู้จักท่านตั้งแต่เพื่อนรุ่นเดียวกัน  เพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้อง  อาจารย์ในคณะวนศาสตร์  ทั้งนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก ที่อาจารย์ต๋องมีส่วนบรรยายให้ความรู้ ล้วนมีแต่ความเสียใจ อาลัย เพราะสูญเสียคนดีไป ความเสียสละในงานของอาจารย์ต๋องนั้น  อาจารย์ต๋องเอาประโยชน์ส่วนรวมที่ถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

          เงินบริจาคที่อาจารย์ต๋องได้ตั้งใจไว้ก่อนเสียชีวิตคือ บริจาคเงินให้คณะวนศาสตร์สำหรับงานของภาควิชาวนวัฒนวิทยา  2 ล้านบาท และอีก 1.5 ล้านบาท บริจาคให้งานเผยแพร่ด้านวิชาการป่าไม้ โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรทาง www.lookforest.com ซึ่งอาจารย์ต๋องได้จดทะเบียนจัดตั้งไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2550

          ขอกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งสิ้นที่ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์  ได้ทำมาจะกลับไปสนองต่อท่านในทุกกาลและสถานที่ตลอดไปLast updated: 2018-04-11 13:18:16


@ อาจารย์ต๋องเอาประโยชน์ส่วนรวมที่ถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ อาจารย์ต๋องเอาประโยชน์ส่วนรวมที่ถึงประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
937

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
936