ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
 
     
 
เป็นนักวิชาการป่าไม้อย่างสมบูรณ์แบบ…
เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในด้านต่างๆ ด้วยการเสียสละและรับผิดชอบด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
 

ข้าพเจ้าจำไม่ได้แล้วว่าได้พบและรู้จัก รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ครั้งแรกเมื่อใด ในฐานะที่เป็นวนศาสตร์รุ่นน้องคนหนึ่ง แต่ก็เป็นเวลานานมากพอสมควรที่ได้พบและรู้จักคุ้นเคยกันมา โดยเฉพาะในระยะหลังๆนี้ได้มีโอกาสทำงานในสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยกันมาตลอด ทำให้ได้พบใกล้ชิดกันมากขึ้น เห็นว่า รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากคนหนึ่งในวงการป่าไม้ เป็นนักวิชาการป่าไม้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในด้านต่างๆ ด้วยการเสียสละและรับผิดชอบด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ เป็นบุคลากรสำคัญของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ผู้หนึ่ง สมาคมฯได้มอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการมาโดยตลอด รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ทำแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ เป็นผลสำเร็จทุกเรื่อง เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วว่าผู้ที่ทำงานให้สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เสียสละทั้งเวลา ความรู้ กำลังกาย กำลังใจ แม้กระทั่งกำลังทรัพย์ส่วนตัวในบางครั้งอีกด้วย เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯในแต่ละเรื่อง โดยมิหวังผลตอบแทนในทางส่วนตัวแต่อย่างใดเลย ในทางส่วนตัวเห็นว่า รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ เป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก เข้ากับบุคคลทุกคนได้ทุกระดับ เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้ที่ได้รู้จัก เป็นผู้ให้เสมอ เป็นผู้ช่วยเหลือทำภาระกิจที่สามารถทำได้ ทุกเรื่องที่ถูกขอให้ช่วยด้วยความเต็มใจอยู่เสมอโดยไม่มีการผลัดผ่อนแต่อย่างใดเลย

          ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ อย่างกระทันหัน โดยที่ไม่ทราบเลยว่า รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ มีอาการเจ็บป่วยมาก่อนแต่อย่างใด รู้สึกตกใจ เสียใจและเสียดายอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมาสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคม คนสำคัญในวงการป่าไม้ไทยผู้หนึ่งไปในเวลาที่น่าจะยังไม่สมควร หาก รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำประโยชน์ให้กับวงการป่าไม้และสังคมได้ในหลายๆด้านอีกมากทีเดียว แต่ก็ไม่มีผู้ใดยับยั้งการเสียชีวิตของ ดร.มณฑลไว้ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็คงต้องทำใจยอมรับความจริงที่ฝืนไม่ได้ ขอให้กุศลผลบุญและความดีทั้งหลายที่ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ได้กระทำมาตลอด ได้เป็นผลส่งให้ดวงวิญญาณของ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโน้นด้วยเทอญ


Last updated: 2018-02-20 17:26:58


@ เป็นนักวิชาการป่าไม้อย่างสมบูรณ์แบบ…
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เป็นนักวิชาการป่าไม้อย่างสมบูรณ์แบบ…
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
413

Your IP-Address: 35.172.224.102/ Users: 
412