รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
"สุกัญญา"ลาเขียวทอง
พวกเราชาวเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.รู้สึกใจหายเมื่อ... "สุกัญญา"ลาเขียวทอง... ที่ร่วมสุขทุกข์กันมา 30 ปีด้วยวัยบวร...
 

.ปีสองเจ็ดเข้ารั้วของเขียวทองนี้
สามสิบปีที่สาขาเกษตรศาสตร์ฯ
จนตราตรึงซึ้งใจกันเปรียบฉันญาติ
ร่วมมุ่งมาดเส้นทางสร้างสรรค์งาน 

.ถึงคราว"ตุ้ม:สุกัญญา สุขวุฒิ"
มาสู่จุดจำห่างกันขวัญสะท้าน
เมื่ออำลาพาเกษมเกษียณกาล
ขอจดจารจำสิ่งดีเพลงชีวิต 

.รับผิดชอบกรอบหน้าที่ดีทุกด้าน
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
ทุ่มเทให้ไปพร้อมพรั่งทั้งทำคิด
จนปลื้มจิตข้าราชการอันดีเด่น 

.คอยร่ำเรียนเพียรรอบรู้สู้โลกใหม่
วิธีการหมั่นปรับใช้ไม่ว่างเว้น
สอนลูกน้องปองตระหนักยึดหลักเกณฑ์
คอยย้ำเน้นงานสาขาฯก้าวหน้าไป 

.ใช้พอเพียงเคียงวิถีทางชีวิต
ด้วยตั้งจิตนำมาประยุกต์ใช้
ผลักดันงานสัมฤทธิ์ผลบนหลักชัย
ยากหาใครทำได้เทียบหรือเปรียบปาน

.ภักดีต่อ มสธ.เทิดองค์กร
เอื้ออาทรร่วมทุกฝ่ายหมายประสาน
เปี่ยมน้ำใจใฝ่อำนวยช่วยเหลืองาน
หมู่อาจารย์พี่เพื่อนน้องเขียวทองชม 

.หมั่นรักษาสุขภาพนับเรื่องใหญ่
เน้นอาหารอันปลอดภัยให้เหมาะสม
ออกกำลังเสมอมาน่านิยม
ฝึกอารมณ์ข่มโกรธเครียดไม่เกลียดใคร 

.กราบขอพรพระปกเกล้าฯเฝ้ารักษา
"สุกัญญา สุขวุฒิ"ผุดผ่องใส
เคียง"คุณจ๋า"ชื่นชีวันยอดขวัญใจ
ตลอดไปให้เบิกบานสำราญทรวง

 
.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
(ครูนิด วนศาสตร์ ชมรมสีเสียดแก่น ร้อยคำ)

 

แรงดลใจ: "คุณตุ้ม:สุกัญญา สุขวุฒิ" เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิชาการ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการและบริหารองค์กร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ในสังกัดสำนักวิชาการ ต่อมาได้ก้าวหน้าในชีวิตราชการ โดยได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุราชการ

 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในการปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ "คุณตุ้ม"ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์และผลักดันงานต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทเป็นกิจวัตร นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีอุปนิสัยที่น่ายกย่องและศรัทธาทั้งในด้านการครองคน การครองตนและการครองงาน จนได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น กับทั้งมีความผูกพันกันเปรียบญาติพี่น้องกับหมู่คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาฯ ที่สมควรได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาฯได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตในโอกาสบวรวัยของ"คุณตุ้ม" เมื่อ 22 ก.ย.64 แม้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด แต่ก็จำเป็นต้องทำด้วยความผูกพันที่มีต่อกัน โดยส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมผ่านออนไลน์ แต่พวกเราสัญญาต่อกันว่า เมื่อใดที่ปัญหาโควิดคลี่คลายเราจะจัดงานกันอีกครั้งให้"คุณตุ้ม" อย่างแน่นอนLast updated: 2021-09-23 07:16:10


@ "สุกัญญา"ลาเขียวทอง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "สุกัญญา"ลาเขียวทอง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
380

Your IP-Address: 3.80.3.57/ Users: 
379