กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
 
     
 
เหน็บเอ๋ยเหน็บหนาว
เหน็บเอ๋ยเหน็บหนาว ใจปวดรวด ร้าวเพียงใด ใครจักเห็น
 

เหน็บเอ๋ยเหน็บหนาว
ใจปวดรวด ร้าวเพียงใด ใครจักเห็น

ต้องทนทุกข์ ตรากตรำ แสนลำเค็ญ
ด้วยจำเป็น พิทักษ์ป่า พนาสัณฑ์

เหล่าอสูร จักครองป่า ล่าสัตว์ไพร
ตัวกูไซร้ จักปกป้อง ทุกเผ่าพันธุ์

ทรัพย์ของชาติ ผู้ใดหมาย พร้อมป้องกัน
ไพรสวรรค์ จักคงอยู่ คู่ไทยเอย

 

คนเรียนไพร
27 เมษายน 2564Last updated: 2021-08-03 19:38:30


@ เหน็บเอ๋ยเหน็บหนาว
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เหน็บเอ๋ยเหน็บหนาว
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
374

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
373