การหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ดี แต่การเผชิญหน้ากับมันย่อมดีกว่า
 
     
 
กว่าจะเป็นบัณฑิตวนศาสตร์
พระพิรุณ ทรงนาคา ประสานจิต สร้างบัณฑิต วนศาสตร์ ทรงคุณค่า
 


     พระพิรุณ ทรงนาคา ประสานจิต
สร้างบัณฑิต วนศาสตร์ ทรงคุณค่า
แหล่งเรียนรู้ สร้างศิษย์ อุดมปัญญา
ตักศิลา เสริมไพร อเนกอนันต์


     เป็นน้องใหม่ ย้ำเตือน เพื่อนทั้งผอง
ต้องปรองดอง รักใคร่ ใฝ่สัมพันธ์
วนศาสตร์ กล้าหาญ รักษ์อรัญ
หวังสานฝัน อนาคต สดใสจริง


     ประเพณี วิ่งทางไกล เชื่อมประสาน
สืบสันดาน วนาชน ให้ใหญ่ยิ่ง  
องค์ความรู้ วนศาสตร์ ธาตุแท้จริง
สรรพสิ่ง ล้วนพึ่งพา อาศัยกัน


     ขึ้นปีสอง มีน้องใหม่ ให้พิทักษ์
สืบสานรัก น้องพี่ ที่ใฝ่ฝัน
ร่วมพงษ์เผ่า ชาววนา ที่หมายมั่น
ดุจดวงจันทร์ คู่ดวงดาว พราวนภา


     ศาสตร์แห่งไพร กว้างไกล กว่าใครอื่น
เป็นฐานพื้น สรรพศาสตร์ ร่วมรักษา
เสริมคุณค่า สืบสาน เจตนา
สร้างศรัทธา ชื่นชม สังคมไทย


     ก้าวเข้าสู่ ปีที่สาม งดงามยิ่ง
สรรพสิ่ง ล้วนเพิ่มเติม เสริมกายใจ
ทั้งความรู้ ความศรัทธา มั่นหทัย
เสริมสร้างไพร ให้คงอยู่ คู่นิรันดร์


     สัจจธรรม นำศาสตร์ ฉลาดล้ำ
คอยตอกย้ำ วนาชน ร่วมสร้างสรรค์
ร่วมอุทร เพื่อนพี่น้อง ท้องเดียวกัน
ร่วมฝ่าฟัน พิทักษ์ไพร ให้ยาวนาน


     ปีที่สี่ พร้อมพรั่ง ทั้งใจกาย
หลากความหมาย หลายความคิด พิชิตงาน
ทั้งแนวคิด องค์ความรู้ พร้อมสืบสาน
เหมาะแก่กาล งานพิทักษ์ รักษ์พนา

     องค์ความรู้ แสนประเสริฐ ล้วนเลิศล้ำ
วนวัฒน์ ลุ่มน้ำ ชีวะป่า
การจัดการ วิศวะ นันทนา
อนุรักษ์ สัตว์ป่า วน- ผลิตภัณฑ์


     กว่าจะเป็น บัณฑิต วนศาสตร์
ล้วนสามารถ ร่วมพิทักษ์ รักษ์อรัญ
เกษตรศาสตร์ ต้องสร้างเสริม ต่อเติมฝัน
พร้อมยึดมั่น ชีวิตไพร ไทยยั่งยืน


อ. เล็ก คนเรียนไพรLast updated: 2021-08-13 20:00:36


@ กว่าจะเป็นบัณฑิตวนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ กว่าจะเป็นบัณฑิตวนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
590

Your IP-Address: 34.239.151.124/ Users: 
589