กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
วนเอ๋ยวนศาสตร์
เนื่องในวโรกาสวันสถาปนา 85 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 

วนเอ๋ยวนศาสตร์
สร้างสมมาตร คน-ป่า-เมือง รุ่งเรืองศรี

สานุศิษย์ วนศาสตร์ พร้อมทำดี
สามัคคี ซื่อสัตย์ รักษ์พนา

ธรรมชาติ สดใส ไร้ปลอมปน
วนาชน ร่วมปกปัก พรรณพฤกษา

แหล่งนิเวศ กลางไพร เนิ่นนานมา
สมฉายา วนศาสตร์ สามารถเอย

 

คนเรียนไพร
1พฤษภาคม 2564Last updated: 2021-08-01 12:16:49


@ วนเอ๋ยวนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วนเอ๋ยวนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
364

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
363