การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
     
 
KU สู้โควิด
ในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมและศรัทธา ม.เกษตรศาสตร์ในกิจกรรม ..."KU สู้โควิด"... กับทั้งเชิญชวนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆร่วมสร้างกุศลโดยสนับสนุนทุนและทรัพยากรตามศักยภาพที่มี...
 

.ชาวศิษย์เก่าเราศรัทธาเกษตรศาสตร์
มุ่งช่วยชาติแข็งขันต้านโควิด
เพื่อสังคมเบาใจคลายวิกฤต
หวังชีวิตรอดภัยพ้นคนทั่วไป

.ฉีดวัคซีนตั้งศูนย์มาเฉพาะกิจ
สู้โควิดบริการเจือจานให้
ทรัพยากรมหาศาลปันน้ำใจ
เป็นที่พึ่งซึ่งชาวไทยได้ซึ้งกัน 

.ยอมเหน็ดเหนื่อยพร้อมหมู่ผู้บริหาร
คณาจารย์เจ้าหน้าที่มีใจมั่น
เหล่านิสิตหลอมรวมร่วมฝ่าฟัน
อีกศิษย์เก่าเข้าผลักดันให้งานดี 

.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมนำพรทีมแพทย์ข้างอย่างเต็มที่
วิทยาลัยฯพระมงกุฏเกล้าเหล่าน้องพี่
อีกบรมราชชนนีฯภาคี*งาน 

.ตั้งแต่ต้นมิถุนามาบัดนี้
ฉีดเต็มที่ทุกวันไปไม่เคยผ่าน
จากวันละห้าพันคนบริการ
ค่อยทะยานนับหมื่นคนมากล้นนัก 

.เริ่มทำงานแต่เช้ามืดยึดเรื่อยมา
ต่างตั้งหน้าพาถึงดึกยังคึกคัก
สร้างกุศลอดทนไปด้วยใจรัก
ได้ผ่อนพักงีบสักตื่นพอชื่นใจ

.วางระบบบริการอันยอดเยี่ยม
จึงเต็มเปี่ยมคนหลากหน้าศรัทธาให้
บริจาคฝากช่วยเหลือจุนเจือไป
หวังผลในกิจการสืบสานมี

.ชวนศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์มุ่งมาดนัก
ร้อยความรักเคยูเราเหล่าน้องพี่
หนุนมหาวิทยาลัยในสิ่งดี
เทิดแดนดินถิ่นนนทรีที่บูชา

 
ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

 

หมายเหตุ ภาคีสำคัญที่ร่วมศูนย์บริการฉีดวัคซีน ‘KU สู้ COVID-19’ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 3 หน่วยงานสำคัญคือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

แรงดลใจ: ให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกิจกรรมด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด อาจเพราะเป็นศิษย์เก่าที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในด้านต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คณะวนศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ด้วยเป็นกรรมการในหลายชุด กับทั้งต้องการนำแนวทางจัดการโรคโควิดมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้อ่านข่าวจากสื่อมวลชนรายงานเกี่ยวกับการตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน ‘KU สู้ COVID-19’ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ว่า

"ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันค่อนข้างมาก และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีโรงพยาบาล จึงต้องใช้ความร่วมมือจากทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงสองสถาบันเครือข่ายสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ที่จะมาช่วยกันให้บริการในนามของศูนย์บริการฉีดวัคซีน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบฉีดวัคซีนให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และฉีดได้เป็นจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่และอุปกรณ์สารสนเทศ "

ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา นับว่าได้สร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยม โดยในระยะแรกได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวันละ 5,000 คน ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามลำดับ จนได้รับการกล่าวขวัญและยอมรับจากสังคมทั่วไปมากขึ้น กับทั้งได้มีบุคคลและหน่วยงานหลายแห่ง ให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ สมทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เสียสละทรัพยากรในหลายด้าน ทำให้ขยายจำนวนผู้ให้บริการมากขึ้น โดยในบางวันมียอดบริการมากกว่า 10,000 คน ทั้งนี้มียอดสะสมจนถึง 12 ก.ค.2564 จำนวน 88,488 คน ซึ่งยังมีแผนงานดำเนินการต่อไปจนถึงธันวาคม 2564 นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกษตรศาสตร์ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมซึ่งทุกคนควรให้การสนับสนุนและสร้างกุศลตามศักยภาพที่มีLast updated: 2021-07-13 08:10:48


@ KU สู้โควิด
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ KU สู้โควิด
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
627

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
626