กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้
 
     
 
ปรัชญา "วนศาสตร์"
ขอบพระคุณ...ปรัชญา "วนศาสตร์"... ที่ให้หลักแห่งความรู้และความจริง ในการทำงานการป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง...
 

."วนศาสตร์"สอนให้มากมายแท้
มิใช่แค่เรื่องป่าไม้ใครหลงคิด
ไม่เพียงแต่ผลนำพาเศรษฐกิจ
หวังรอบทิศสิ่งแวดล้อมพร้อมสังคม 

.องค์ความรู้ต้องใช้อยู่หลายด้าน
ประยุกต์สู่บูรณาการผสานผสม
ทั้งศาสตร์ศิลป์ต้องรู้ท่าค่านิยม
พาชื่นชมสร้างชอบธรรมความยั่งยืน

.ด้านระบบนิเวศเขตพงไพร
กิจกรรมทำสิ่งใดอย่าได้ฝืน
หากเสียหายต้องปรับปรุงมุ่งกลับคืน
หมายชื่นมื่นเกื้อกูลสมดุลมี 

.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พึงฉลาดรู้จักใช้ให้ถ้วนถี่
เน้นจำแนกให้ถูกต้องของพื้นที่
ป่าจึงดีก่อคุณให้ไทยทุกคน 

.ป่าอนุรักษ์-ชุมชน-เศรษฐกิจ
ต้องพินิจจัดการไปให้เกิดผล
ทรัพยากรพร้อมหน้าอย่าอับจน
ทุกแห่งหนต่างกันไปใช้-อยู่-กิน 

.เน้นภาคีมีส่วนร่วมรวมทุกด้าน
บ้านโรงเรียนราชการยันท้องถิ่น
บริษัทวัดน้อยใหญ่ในแผ่นดิน
เชิญให้สิ้นผู้เกี่ยวข้องผองคนไทย 

.อีกยึดกรอบการทำงานอันชัดเจน
มีหลักการเกี่ยวข้องเกณฑ์กฎหมายใช้
อย่าคล้อยตามกิเลสนำอำเภอใจ
ของกลุ่มใดไม่ถูกต้องครรลองมี 

.ต้องเข้าใจในปรัชญา"วนศาสตร์"
มุ่งเพื่อชาติยึดเป็นหลักก่อศักดิ์ศรี
ทั้งมั่นคงทะนงใจในความดี
ชีพยอมพลีมิแพ้พ่ายต่อภัยพาล 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-03-29 10:04:36


@ ปรัชญา "วนศาสตร์"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปรัชญา "วนศาสตร์"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
421

Your IP-Address: 3.235.145.108/ Users: 
420