การหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ดี แต่การเผชิญหน้ากับมันย่อมดีกว่า
 
     
 
มุม(ห)มองป่าไม้
ติดตามมานานแล้วต้องทำใจ ที่"วนกร"กับ"นักการเมือง"มักมี... "มุม(ห)มองป่าไม้"... อันแตกต่างกันอยู่บ่อยครั้ง...
 

."วนกร-นักการเมือง"เรื่องป่าไม้
เห็นต่างไปมากล้นคนละด้าน
ด้วยมุมมองสำคัญในสันดาน
ความต้องการผลได้ไม่เหมือนกัน

."วนกร"มองผืนป่ามีค่าล้น
เอื้อผู้คนผลตรงอ้อมพร้อมดังฝัน
"นักการเมือง"มุ่งประเด็นเห็นสำคัญ
แค่เนื้อไม้ได้ขายมันปั่นราคา

."วนกร"รักษ์ป่าไว้ไม่ให้สิ้น
เป็นทรัพย์สินเพื่อสาธารณ์ตราบวันหน้า
"นักการเมือง"ทุ่มไปใช้เงินตรา
ซื้อที่ป่าสะสมไว้ให้แก่ตน 

."วนกร"เร่งปลูกป่าพาเพิ่มพูน
หวังเกื้อกูลสังคมไทยได้เกิดผล
"นักการเมือง"แจกที่ป่าประชาชน
หวังเพียงคนออกเสียงให้ในเลือกตั้ง 

."วนกร"สอนชุมชนคนช่วยกัน
ร่วมสานฝันป่าชุมชนผลสะพรั่ง
"นักการเมือง"แนะชาวบ้านผลาญป่าพัง
เพื่อมุ่งหวังทำนาไร่ใช้หากิน

."วนกร"วอนมีกฎกำหนดไว้
การโยกย้ายให้เป็นธรรมตามถวิล
"นักการเมือง"ขัดแย้งมาเกรงราคิน
อาจพาสิ้นอำนาจผลักฝากเด็กตน

."วนกร"เชียร์เหลือล้นคนเก่งดี
ให้ได้มีตำแหน่งใหญ่ในแห่งหน
"นักการเมือง"ชอบวิ่งเต้นเน้นเหลือทน
แต่งตั้งคนซื้อตำแหน่งแหล่งเงินตรา 

."วนกร-นักการเมือง"ขุ่นเคืองยิ่ง
ด้วยความจริงมองต่างไปในเรื่องป่า
ขอได้โปรดตรึกตรองใจให้ราคา
ใครดีกว่ามุ่งทำงานเพื่อบ้านเมือง

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-03-07 20:16:08


@ มุม(ห)มองป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ มุม(ห)มองป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
256

Your IP-Address: 3.80.3.57/ Users: 
254