อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
 
     
 
จัดการน้ำชุมชน
ดีใจที่มีโอกาสส่งเสริม 27 กลุ่มชาวบ้านของเชียงใหม่และลำพูนในการ..."จัดการน้ำชุมชน"...เพื่อประโยชน์ของคนลุ่มน้ำปิงตอนบน ในการประชุมปิดโครงการวิจัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิลล์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2562...
 

."น้ำ"มีคุณเปรียบทรัพย์นับล้นค่า
เพียงแต่ว่าอาจสร้างภัยที่ใหญ่ยิ่ง
ผู้เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้สู่ความจริง
เพื่อพึ่งพิงผลลัพธ์ดีจึงมีมา 

.ต้องเข้าใจให้รู้สิ้นทั้งศิลป์ศาสตร์
ธรรมชาติที่เกี่ยวพันกันทุกท่า
สิ่งแวดล้อมพร้อมพรั่งต่างนำพา
จะสร้างค่าทั้งกำจัดพิบัติภัย 

.อันข้อมูลรวบรวมไว้ให้พอเหมาะ
อีกวิเคราะห์อย่างรอบคอบตรวจสอบไว้
แล้วจัดเก็บกันอยู่หมวดหมู่ไป
จัดการใช้ฐานข้อมูลเกื้อกูลคน 

.การจัดการพึ่งพาน้ำจำเป็นนัก
ต้องตระหนักทำไปให้เกิดผล
ก่อประโยชน์หลากหลายให้ชุมชน
ทั้งรวยจนพึงพอใจในผลงาน 

.น้ำจำเป็นล้นเหลือเพื่อชีวิต
ทั้งลิขิตผู้คนสร้างตั้งถิ่นฐาน
การกินใช้นำพาประกอบการ
สร้างสำราญความเป็นอยู่ผู้คนเรา

.ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องรู้ไว้
จัดการน้ำจำปรับใช้ทั้งใหม่เก่า
อย่าฝ่าฝืนทำตามคิดอาจผิดเอา
โทษทัณฑ์มีที่หนักเบาพาเศร้าทรวง 

.การรวมกลุ่มช่วยกันจัดการน้ำ
ดีเลิศล้ำเกิดพลังอย่างใหญ่หลวง
ประชารัฐเชื่อมเครือข่ายได้ผลพวง
งานทั้งปวงสำเร็จได้ง่ายดายนัก 

.น้ำอาจสร้างเสียหายภัยพิบัติ
ต้องกำจัดผ่อนคลายอย่าให้หนัก
เรียนรู้คุณโทษมีที่ประจักษ์
สมานสมัครจัดการน้ำชื่นฉ่ำใจ

 

ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)Last updated: 2021-02-22 21:48:58


@ จัดการน้ำชุมชน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ จัดการน้ำชุมชน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
378

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
377