ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ทางไกลเกษตร
หากท่านกำลังเลือกสถานที่เรียนอยู่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของ มสธ.อาจสนองความต้องการได้ ด้วยระบบ..."ทางไกลเกษตร"...ทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ ธุรกิจการเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่ง
 

."สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์"
เอื้ออาทรสอนทางไกลให้เหล่าศิษย์
มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งทำคิด
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมดี 

.สนองต่อ มสธ.ก่อปรัชญา
คนทุกวัยทุกเวลาทุกถิ่นที่
นำวิชาหากินใช้ในชีวี
หกด้านมีสร้างสุขสมสังคมไทย 

."ส่งเสริมการเกษตร"ในเขตแคว้น
คนทั่วแดนหลากหน้าสวนนาไร่
ได้เพิ่มพูนภูมิปัญญาผสานใจ
เทคโนโลยีที่มีใหม่ปรับใช้กัน 

."สหกรณ์"มุ่งสอนให้ได้รวมกลุ่ม
ก่อเกิดขุมของพลังอย่างแข็งขัน
เสริมอำนาจตอบสนองต่อรองพลัน
อีกผลักดันสานรักสามัคคี 

."ผลิตพืช"ให้หลากหลายได้ผลผลิต
ที่ถูกทิศคิดมุ่งหวังอย่างเต็มที่
ระดมทุนทรัพยากรอาทรมี
เกิดผลดีได้สิ่งชอบประกอบการ 

."ผลิตสัตว์"หมายชัดเจนเน้นตลาด
รวมศิลป์ศาสตร์สัตว์น้อยใหญ่ในหลายด้าน
หาช่องทางที่ทำไปได้ยืนนาน
อีกชำนาญอันหลีกเลี่ยงที่เสี่ยงภัย 

."ธุรกิจการเกษตร"เจตน์นำพา
ให้รู้ท่าการเกื้อหนุนลงทุนได้
คิดคำนวณหวนวิธีที่เหมาะไป
หลีกขาดทุนหนุนกำไรให้คืนมา 

."การจัดการป่าไม้-สิ่งแวดล้อม"
เน้นพรั่งพร้อมร่วมภาคีมีถ้วนหน้า
ผลทางตรงทางอ้อมน้อมนำพา
อีกรักษาช่วยระบบนิเวศดี 

.จึงเชิญชวนทุกท่านได้มั่นใจ
มสธ.สอนทางไกลหมายสุขศรี
ทำงานคู่รู้ร่ำเรียนเพียรชีวี
ผลมากมีที่สะพรั่งสังคมไทย

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-02-14 20:53:11


@ ทางไกลเกษตร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทางไกลเกษตร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
256

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
253