เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
 
     
 
กราบ"จงรัก ปรีชานนท์"
ในโอกาสครบ 87 ปี ทีจะถึง ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 นี้ ขอ...กราบ"จงรัก ปรีชานนท์"... อดีตอาจารย์ คณบดีคณะวนศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ซึ่งมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการทำงานและสั่งสอนศิษย์อย่างแท้จริง
 

.กราบอาจารย์"จงรัก ปรีชานนท์"
เลิศเหลือล้นวิชาการด้านป่าไม้
ทั้งสุดยอดบริหารงานเกรียงไกร
สร้างงานไว้แจ่มชัดคนศรัทธา 

.วนศาสตร์รุ่นสิบห้าปัญญาเลิศ
หวังพริ้งเพริดมุ่งมั่นการศึกษา
เรียนต่อที่ฟิลิปปินส์-อเมริกา
ปริญญาตรี-โทเอกอเนกคุณ 

.แรกบรรจุเป็นป่าไม้ในลำปาง
ได้แบบอย่างเจ้านายดีที่เกื้อหนุน
คือท่าน"ตรี กกกำแหง"แฝงการุณย์
เปรียบต้นทุนทำงานกาลต่อมา 

.เป็นอาจารย์สร้างบัณฑิตศิษย์หลายรุ่น
เปี่ยมเมตตาอันอบอุ่นทรงคุณค่า
คุณธรรมจริยธรรมเน้นนำพา
พร้อมฟันฝ่าเพื่อพงไพรไปนานเนิ่น 

.เสียสละบริหารงานหลายปี
คณบดีที่สร้างผลคนสรรเสริญ
วนศาสตร์วัฒนาพาจำเริญ
ได้ก้าวเดินโดดเด่นเช่นวันนี้ 

.ครองอธิการบดีสองสมัย
เกษตรศาสตร์สู่หลักชัยหมายศักดิ์ศรี
คือพื้นฐานแผ่นดินถิ่นชีวี
ผลมากมีที่นำชาติพัฒนา 

.อุดมการณ์คงมั่นการป่าไม้
เปรียบโพธิ์ไทรวนกรเกิดพรกล้า
ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใฝ่ศรัทธา
คอยปรึกษาสืบสานงานต่อไป 

.นำครอบครัวปึกแผ่นแสนอบอุ่น
ลูกสร้างคุณด้านว่ายน้ำทำชื่อไว้
ยึดธรรมะพุทธศาสน์มุ่งมาดใจ
อีกฝักใฝ่ช่วยสังคมนมนานมา 

.คารวะ"จงรัก ปรีชานนท์"
อุทิศตนคนนับถือเลื่องลือหา
ประณตนิ้วน้อมเคารพนบวันทา
เทิดบูชาเคียงป่าไม้ด้วยใจจริง


.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-01-10 22:25:26


@ กราบ"จงรัก ปรีชานนท์"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ กราบ"จงรัก ปรีชานนท์"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
518

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
517