เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
 
     
 
ศิษย์ป่าไม้ มสธ.
ปลื้มใจและดีใจกับ.."ศิษย์ป่าไม้ มสธ."... หลายคนในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต
 

.เด็กบ้านนอกคอกนาตามหาฝัน
หวังสักวันกาลข้างหน้าเป็นป่าไม้
พ่อแม่จนมีลูกมากพาหนักใจ
แสนระกำทำนาไร่รายได้แย่ 

.ใจมุ่งมั่นฟันฝ่าไปไม่เคยท้อ
จนได้ต่อโรงเรียนป่าไม้แพร่
ถึงงานหนักทุ่มสู้ไปไม่เชือนแช
ปลื้มทรวงแท้จบได้งานอันสมใจ 

.สร้างภูมิใจให้ปิติญาติพี่น้อง
เป็นซีสองข้าราชการงานป่าไม้
ทนเหน็ดเหนื่อยอนุรักษ์พิทักษ์ไพร
หวังก้าวไกลในเส้นทางสร้างกรรมดี 

.เข้าเป็นศิษย์ มสธ.เรียนต่อมา
ด้านวิชาการป่าไม้หมายเต็มที่
ได้ปริญญาหาความรู้คู่ชีวี
สานภาคีร่วมพัฒนาป่าไม้กัน 

.ยึด"ครองตน"มุ่งกรรมดีที่อดทน
อีก"ครองคน"ร่วมพาสมานฉันท์
ทั้ง"ครองงาน"อันเกิดค่าคุณอนันต์
เฝ้าบากบั่นเพื่อป่าไม้ใจมั่นคง 

.เพื่อนร่วมงานอันชั่วดีมีหลายหลาก
สำนึกมากหมั่นเตือนใจไม่ใหลหลง
กับลาภยศผิดครรลองต้องรู้ปลง
หวังยืนยงความก้าวหน้าช้าก็ยอม 

.เจอเจ้านายให้เมตตาคุณธรรม
คอยหนุนนำตามงานดีมีพรักพร้อม
แต่หลายคราวเฝ้าผจญคนจอมปลอม
แค่นอ่อนน้อมถ่อมตนให้พ้นภัย 

.กราบขอบคุณ มสธ.ก่อศักดิ์ศรี
สร้างความรู้คู่ความดีที่มีให้
เด็กบ้านนอกคอกนาควัาเส้นชัย
ได้เป็นใหญ่ก่อนเกษียณจะเวียนมา

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: ปี พ.ศ.2533 กรมป่าไม้ทำความร่วมมือกับ มสธ.ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการป่าไม้ เพื่อรองรับการขยายภาระงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป กับทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ ซึ่งมีวุฒิประกาศนียบัตรที่เทียบเท่าอนุปริญญา โดยประสงค์ศึกษาต่อแต่คณะวนศาสตร์มีโควต้าให้เพียงปีละ 5 คน หลายคนต้องไปเรียนที่ฟิลิปปินส์หรือประเทศอื่นตามกำลังฐานะที่มี ขณะที่อีกจำนวนมากหันไปเรียนต่อด้านอื่นแทนตามความสนใจ

ได้รับการคัดเลือกจาก มสธ.ให้เป็นอาจารย์บริหารหลักสูตรนี้ตั้งแต่ธันวาคม 2533 ซึ่งได้เริ่มทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2534 โดยมีผู้สนใจจากกรมป่าไม้สมัครเข้ามาเรียนจำนวนมากกว่า 3,000 คน ในครั้งแรกเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี(ภายหลังมีการปรับปรุงที่เพิ่มหลักสูตร 4 ปีด้วย) ซึ่งได้มีโอกาสสัมผัสลูกศิษย์จำนวนมากที่มีความหลากหลายกันในทุกมิติ ทั้งในด้านอายุ วุฒิการศึกษา การประกอบอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ฐานะทางครอบครัวฯลฯ  โดยบางคนอายุกว่า 90 ปี บางคนจบปริญญาเอกแล้ว บางคนเป็นผู้พิพากษา บางคนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด บางคนเป็นคหบดีของจังหวัดฯลฯ

หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2545 ผู้ที่เข้ามาเรียนทางการป่าไม้ได้มีเพิ่มเติมจากหน่วยงานสำคัญได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทาง ก.พ.รับรองวุฒิการป่าไม้จาก มสธ.ให้บรรจุราชการเป็นนักวิชาการป่าไม้ได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังผู้สมัครเข้ามาเรียนประมาณครึ่งหนึ่งมาจากวงการอื่นและผู้สนใจหาความรู้ทางการป่าไม้ ที่มิได้หวังวุฒิไปใช้ประกอบการงาน เพียงแต่ต้องการสนับสนุนงานทางป่าไม้ตามศักยภาพของตน จึงน่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการป่าไม้ไทยในอนาคต

ตลอดระยะเวลาประมาณ 30 ปีที่รับผิดชอบหลักสูตรการป่าไม้ที่ มสธ.มีความสุขกับการทำงานตามอัตภาพ แม้ตำแหน่งไม่เลิศเลอเหมือนหลายท่าน แต่มุ่งมั่นทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ รู้สึกปลื้มใจและประทับใจในการมีส่วนพัฒนาศักยภาพคน ที่ช่วยสร้างสรรค์งานทางด้านป่าไม้ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ หลายครั้งดีใจที่ได้พบปะกับลูกศิษย์ในการประชุมหรือการทำงานทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด หลายคนติดต่อทักทายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งก็ได้แต่ตั้งความหวังไว้ว่าความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดให้ คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการทำงานและความเป็นอยู่ของตนLast updated: 2021-01-02 13:20:49


@ ศิษย์ป่าไม้ มสธ.
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศิษย์ป่าไม้ มสธ.
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
560

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
559