จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
     
 
เห็นใจ..."ศิษย์ป่าไม้ มสธ."...
ผลพวงจากการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 รู้สึกเห็นใจ..."ศิษย์ป่าไม้ มสธ."... เป็นอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายด้าน ที่อาจส่งผลต่อการจบเป็นบัณฑิตตามที่วางแผนการเอาไว้...
 

.หนุ่มป่าไม้ให้เหนื่อยล้าอนาถหนอ
คงนานจบ มสธ.เพราะโควิด
มาระบาดมากล้นดันพ่นพิษ
แผนการคิดคาดหวังพังทลาย

.ทั้งสอบซ่อมกลางภาคทุ่มพากเพียร
ประกาศเปลี่ยนกำหนดการวันที่หมาย
อุตส่าห์ท่องตำรามาแทบตาย
ทั้งจะย้ายสอบเมื่อใดยังไ่ม่รู้

.กิจกรรมการอบรมวิชาเพิ่ม
อีกสอนเสริมเผชิญหน้าเตรียมท่าอยู่
เขาแจ้งงดให้ติดตามถ้อยความดู
พาหดหู่ข่าวจะเปลี่ยนเรียนออนไลน์

.ด้วยทำงานเป็นลูกจ้างกลางป่าเขา
ทุ่มเทเฝ้าหมายรักษาผืนป่าไม้
ใจถวิลปริญญาฝ่าฟันไป
หวังจะใช้สอบแข่งขันบรรจุงาน

.ไร้สัญญาณการสื่อสารมุ่งมั่นสู้
หาความรู้ด้านป่าไม้หมายสืบสาน
เรียนทางไกลใช้ตำราวิชาการ
แม้พบพานอุปสรรคบากบั่นไป

.เคยสอบตกแต่ปลอบใจไม่ท้อแท้
เห็นพ่อแม่รอความหวังหลังจบไว้
ทั้งสัญญาที่ผูกพันกับหวานใจ
บวชพระให้แล้วแต่งงานในทันที

.มสธ.หากเน้นไปใช้ออนไลน์
คงไม่ได้ปริญญาในครานี้
ด้วยขัดสนอุปสรรคแสนมากมี
คนพื้นที่อยู่กลางไพรยากใช้เป็น

.กราบวิงวอนรัฐบาลท่านเด็ดขาด
เร่งพิฆาตโควิดให้หายทุกข์เข็ญ
ลูกป่าไม้ในถิ่นไกลคลายลำเค็ญ
พอได้เห็นทางบัณฑิตศิษย์เขียวทอง

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2020-12-30 09:31:16


@ เห็นใจ..."ศิษย์ป่าไม้ มสธ."...
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เห็นใจ..."ศิษย์ป่าไม้ มสธ."...
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
289

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
288