อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่
 
     
 
"ม่วง""ขาว"พราวตา
เห็นตะแบกออกดอกคราใด ให้มีความสุขกับ... "ม่วง""ขาว"พราวตา... กับทั้งขมขื่นกับอดีตที่เคยผิดหวังอย่างเหลือเกิน...
 

."ม่วง"ตะแบกแทรก"ขาว"พราวงามล้น
ชวนให้คนครวญซึ้งตราตรึงหา
ด้วยเสริมกันสวยล้ำอร่ามตา
ช่วยนำพาโลกสดใสยามได้แล

.พรหมลิขิตชีวิตต้องพ้องชื่อเรา
"ม่วง"คู่""ขาว"เข้ากันปานฝันแท้
ต่างช่วยกันสรรค์สร้างทางเผื่อแผ่
เลือกสรรแต่แต่งเติมเสริมกันมา 

.นานหลายปีที่อำนวยร่วมช่วยกัน
หมายสิ่งฝันอันเลอเลิศประเสริฐค่า
สานถักทอก่อสิ่งดีเพื่อชีวา
หวังวันหน้าพาร่มเย็นเป็นอาจิณ 

.ไม่คิดว่าถึงครา"ขาว"เจ้าใจดำ
ทิ้ง"ม่วง"ช้ำคร่ำครวญหวนถวิล
เห็นตะแบกชำแรกช้ำน้ำตาริน
ใจแหลกวิ่นผินหาเจ้าทุกคราวเชียว

.เฝ้าแต่ห่วงหวง"ขาว"เกรงเจ้าช้ำ
ด้วยเจอ"ดำ"ทำแสบลอบแอบเกี้ยว
พาหม่นหมองครองเศร้าเช้าค่ำเทียว
ระเริงเที่ยวเลี้ยวหลงอัปมงคล

.ทั้ง"ดำ""ขาว"แต่เก่ามาประเพณี
คืองานที่โศกระกำช้ำหมองหม่น
นำพาทุกข์เทวษร้าวเศร้ากมล
ทุกแห่งหนเหล่าคนไทยใฝ่ถือกัน 

.ได้แต่ฝันครวญคำนึงถึง"ขาว"เจ้า
กลับร่วมเรียงเคียงเช่นเก่าเราสุขสันต์
"ม่วง"เด็ดเดี่ยวเปลี่ยวละเมอเพ้อรำพัน
รอวันนั้นนานเพียงใดไม่นำพา

."ม่วง"กับ"ขาว"ต้องอยู่คู่เคียงกัน
จึงเสริมฝันสานกมลคนทั่วหน้า
ก่อเกิดสุขร่วมทางสร้างสรรค์มา
เปรียบทุกคราคราวตะแบกแตกดอกงาม 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2020-12-17 15:25:07


@ "ม่วง""ขาว"พราวตา
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ม่วง""ขาว"พราวตา
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
425

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
424