ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ศรัทธาเธอ"ดร.วิเชียร"
ติดตามผลงานมาโดยตลอด แม้ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือพบหน้ามาก่อน แต่ก็รู้สึกประทับใจและ ...ศรัทธา เธอ"ดร.วิเชียร"... ขอเป็นกำลังใจให้"น้องวิเชียร ชิณวงษ์:วน.65" ได้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อป่าไม้ของเราต่อไป...
 

.ร่วมยินดี"วิเชียร ชิณวงษ์"
ผู้ซื่อตรงงานป่าไม้ให้ประเทศ
มหา'ลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ยกย่องเป็นเช่นเพชรเม็ดงามจริง 

.มอบดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์
ด้วยมั่นคงองอาจสามารถยิ่ง
กอปรซื่อสัตย์เสียสละในหลายสิ่ง
งานแอบอิงถูกต้องครรลองธรรม 

.วนศาสตร์หกสิบห้าเก่งกล้านัก
คนประจักษ์ในผลงานอันเลิศล้ำ
มุ่งปราบปรามป้องกันป่าเป็นประจำ
เหนื่อยทนฝืนกลืนกล้ำสู้ทำไป 

.ไม่เกรงกลัวกับเส้น-สี-อิทธิพล
ปราบทุกคนใครแหยมมาผลาญป่าไม้
คนยอมรับในฝีมือเลื่องลือไกล
คราวทุ่งใหญ่ยิ่งโด่งดังสร้างตำนาน 

.จับเสี่ยใหญ่อิทธิพลรวยล้นฟ้า
ล่าสัตว์ป่าไร้วิตกสะทกสะท้าน
ถูกข่มขู่ไม่กลับคำดำเนินการ
จนส่งศาลพิพากษาตัดสินไป 

.แสนลือลั่นมุ่งมั่นแท้ให้แก่ชาติ
เกษตรศาสตร์สร้างงานอันยิ่งใหญ่
สมาคมศิษย์เก่าเฝ้าภูมิใจ
ทั้งคณะ-มหา'ลัยให้รางวัล 

.หลายหน่วยงานทั้งนอก-ในประเทศ
ศรีสะเกษถิ่นกำเนิดพาเทิดขวัญ
เสริมแรงใจให้ตระหนักร่วมผลักดัน
เพื่อสร้างสรรค์งานต่อไปได้ศรัทธา 

.หวัง"ดร.วิเชียร ชิณวงษ์"
ได้ยืนยงทรงค่าไปในภายหน้า
เป็นต้นแบบชาวป่าไม้หมายนำพา
รักษ์พนาเคียงคู่อุดมการณ์

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: เมื่อ 17 ต.ค.63 พบข้อความที่ท่านวิจารย์ สิมาฉายา (อดีต)ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ในfacebookของท่านพร้อมภาพประกอบ จึงขออนุญาตท่านเอามาเผยแพร่ต่อ ที่น่าสนใจว่า

"วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ได้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมนายวิเชียร ชิณวงษ์ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอบคุณอดีตนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นับเป็นเกียรติกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม"

ได้แสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในทำนองเดียวกันมาอย่างมากมาย ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดสำหรับคุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้ เพียงแต่เมื่ออ่านเนื้อหาโดยละเอียดและดูภาพประกอบแล้ว ทำให้รู้สึกปิติใจอย่างเหลือล้นกับ "วิเชียร ชิณวงษ์ วนศาสตร์ 65" ที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในโอกาสเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ให้วงการป่าไม้ของเรา เชื่อว่าน่าเป็นต้นแบบที่ดีให้ชาวป่าไม้ได้เจริญรอยตามกันต่อไป


Last updated: 2020-11-06 18:32:35


@ ศรัทธาเธอ"ดร.วิเชียร"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศรัทธาเธอ"ดร.วิเชียร"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 



LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
449

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
447