กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
 
     
 
"ชุมชนแสนดี:โป่งศรีนคร"
ช่วง 3-5 ต.ค.61 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จากการสนับสนุนของกรมการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสสัมผัส...ชุมชนแสนดี:โป่งศรีนคร... หมู่ที่ 11 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ขอชื่นชมความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากการนำของกำนันมา
 

•แอ่วเชียงรายบ้านโป่งศรีนคร

ลือกระฉ่อนคนพูดกันกล่าวขวัญหา

ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เคยเยือนมาเรียนรู้ขอดูงาน

 

•หลายปีผ่านกาลก่อนย้อนหลังนี้

ชุมชนมีปัญหาใหญ่อยู่หลายด้าน

มากหนี้สินรายได้น้อยด้อยสวัสดิการ

โรครังควาญคนติดยาขยะล้น

 

•ได้"มานพ ชัยบัวคำ"*ช่วยนำคิด

ทุ่มดวงจิตเทพลังมุ่งหวังผล

ร่วมกายใจทุนทรัพย์กับชุมชน

หมายทุกคนช่วยกันสืบสานมา

 

•ปลุกสัมพันธ์ของเหล่าปวงชาวบ้าน

ทำทุกด้านเพื่อส่วนรวมร่วมเกิดค่า

ช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมได้นำพา

พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคแม้มากมี

 

•จัดเรียนรู้มุ่งคลายทุกข์สุขภาวะ

แยกขยะจัดการไปให้ถูกที่

จนเป็นศูนย์เกื้อกูลให้รายได้ดี

จวบวันนี้คนเลื่องลือนับถือกัน

 

•เน้นเศรษฐกิจพอเพียงเคียงวิถี

สร้างกลุ่มมีอาชีพเสริมเติมความฝัน

ใช้ภูมิรู้ของชาวบ้านมานานวัน

ที่ลือลั่นการเที่ยวท่องของชุมชน

 

•โฮมสเตย์ระดับชาติมาตรฐาน

เน้นอาหารล้านนาค่ามากล้น

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน

ทั้งรวยจนเยือนหาประทับใจ

 

•"กบคืนนาปลาคืนทุ่งกุ้งคืนหนอง"**

เปรียบถิ่นทองที่ใฝ่หาคืนมาใหม่

ถิ่นบ้านโป่งศรีนครกำจรไป

พร้อมรับท่านทั้งใกล้ไกลได้มาเยือน

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

หมายเหตุ *มานพ ชัยบัวคำ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2545 ต่อมาได้รับเลือกเป็นกำนันอีกตำแหน่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีผลงานประจักษ์ในด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งระดับหมู่บ้านและตำบล ซึ่งเจ้าตัวภาคภูมิใจกับคำขวัญ**ที่สะท้อนความจริงในพื้นที่ จนได้รับรางวัลแหนบทองคำ 2 ครั้ง ใน ปี พ.ศ. 2556 และ 2560 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลและการชื่นชมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศอีกมากมายจากหน่วยงานต่างๆ


Last updated: 2018-10-04 17:33:02


@ "ชุมชนแสนดี:โป่งศรีนคร"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ชุมชนแสนดี:โป่งศรีนคร"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
593

Your IP-Address: 3.237.29.69/ Users: 
591