กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ
 
     
 
รวมพลังสร้างพงไพร
เราทุ่มเทหรือเกี่ยงงานกันปานใด หรือตั้งใจอนุรักษ์ป่าพาแข็งขัน หรือแค่ปล่อยลอยน้ำตามคืนวัน หรือฝ่าฟันวิ่งตำแหน่งแย่งเงินตรา
 

ใยแบ่งแยกกันนักหนาชาวป่าไม้

จบจากไหนก็สำคัญกันถ้วนหน้า

วนศาสตร์-ป่าไม้แพร่ แท้อนัตตา

ด้วยคุณค่าศักดิ์ศรีคนคือผลงาน

งานป่าไม้มากมายยังทายท้า

มีปัญหาน้อยใหญ่อยู่หลายด้าน

ที่รอเราชาวป่าไม้ให้จัดการ

ได้สืบสานตอบสนองของสังคม

เกือบทุกแห่งป่าเสื่อมโทรมขื่นขมใจ

ทั้งใกล้ไกลไม้เถื่อนเกลื่อนสะสม

กระยาเลยพะยูงสักลักโค่นล้ม

บ้างนุ่งห่มโสร่งพม่ากลับมาไทย

หลายพื้นที่สุดระกำทำลายเปลี่ยน

ถางป่าเลี่ยนเลี้ยงกุ้งปลาทำนาไร่

ตั้งรีสอร์ทสร้างวัดป่าศรัทธาใจ

ทำพระใหญ่ให้หดหู่กราบบูชา

สัตว์ป่ายังเหลือมากสักแค่ไหน

บางสายพันธุ์นั้นสูญไปถูกไล่ล่า

เป็นอาหารหวานคาวเอาเขางา

ทำเป็นยาเพิ่มพลังหวังสืบพันธุ์

เราทุ่มเทหรือเกี่ยงงานกันปานใด

หรือตั้งใจอนุรักษ์ป่าพาแข็งขัน

หรือแค่ปล่อยลอยน้ำตามคืนวัน

หรือฝ่าฟันวิ่งตำแหน่งแย่งเงินตรา

ยามวิกฤติดิน-น้ำ-ฟ้า อาเพศภัย

ชาวป่าไม้มักได้ทุกข์ถูกแช่งด่า

ศักดิ์ศรีเราถูกเหยียดหยามช้ำเรื่อยมา

ทนเชิดหน้าทำใจสู้อยู่อย่างไร

งานป่าไม้มีปัญหาระดับชาติ

วนศาสตร์-ป่าไม้แพร่ต้องแก้ไข

ชาวป่าไม้รวมพลังทั้งกายใจ

เพื่อพงไพรสัตว์ป่าพาสมบูรณ์

ครูนิดวน.43

พฤศจิกายน 2554 (หนีน้ำท่วม)

 

 


Last updated: 2011-12-18 11:17:06


@ รวมพลังสร้างพงไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รวมพลังสร้างพงไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,374

Your IP-Address: 35.172.230.154/ Users: 
1,373