อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่
 
     
 
วันครู(ป่าไม้)
ขอบคุณศิษย์หลายคนที่ระลึก...วันครู(ป่าไม้)... กับขอคารวะถึงพระคุณของครูบาคณาจารย์ทุกท่าน ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ผู้เพิ่งล่วงลับไปเมื่อ 21พ.ย.60 ที่ผ่านมา
 

  

•ตื้นตันจิตศิษย์ป่าไม้เคยได้สอน

ส่งคำพรด้วยเพราะซึ้งคิดถึงอยู่

ที่สิบหกมกราคราวันครู

ทั้งความรู้เงินของใช้เคยให้-ยืม

 

•แม้เป็นแค่คำอักษร-บทกลอนสั้น

คุณค่านั้นยิ่งใหญ่ให้แสนปลื้ม

บ้างแก่เฒ่าคราวไหนไม่เคยลืม

พาดูดดื่มใจครูไม่รู้คลาย

 

•ยังจำภาพวันก่อนคราวสอนสั่ง

ทุ่มพลังด้วยหวังดีที่ใจหมาย

ให้ศิษย์มีความรู้คู่เคียงกาย

เกียรติกำจายใจกอปรธรรมประจำตน

 

•อาจใจดีบางด้านปากหวานจริง

แต่บางสิ่งดุด่าว่าติบ่น

เพียงทุ่มเทข้นเข้มเต็มกมล

หวังสร้างคนศิษย์สร้างค่าป่าไม้เรา

 

•คอยกระตุ้นเตือนใจให้ข้อคิด

ปลุกปลอบศิษย์ก้าวไปให้ตรงเป้า

กิจกรรมมากนักทั้งหนักเบา

ต่างมีสิทธิคิดทำเอาได้เท่ากัน

 

•ศิษย์เติบโตก้าวหน้าปรีดานัก

หวังให้จักได้ดีสมที่ฝัน

เพียงอย่าลืมเพื่อนยาสถาบัน

ทั้งมุ่งมั่นทุกเมื่อเพื่อสังคม

 

•ศิษย์บางคนตกต่ำเคราะห์กรรมซวย

เอาใจช่วยให้ฟื้นคลายขื่นขม

พบทางเดินก้าวไปหายตรอมตรม

ได้ชื่นชมปมสดใสในชีวี

 

•อีกกี่ปีผันไปไม่เคยเปลี่ยน

ขอพากเพียรด้วยวิญญาณอันล้นปรี่

มุ่งมั่นเหลือเป็นเรือจ้างผู้หวังดี

สร้างศิษย์ที่มีคุณค่าเพื่อป่าไพร

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

หลังจากจบปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2524  ได้ไม่นาน ก็โชคดีที่สอบบรรจุได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ เมื่อเดือนธันวาคม 2524  พยายามตั้งใจทำงานตามหน้าที่ป่าไม้  ทั้งนักวิชาการป่าไม้ และเจ้าพนักงานป่าไม้ อยู่เป็นเวลาถึง 9 ปี ก็พบว่าตัวเองคงไม่สามารถสร้างสรรค์งานที่ดีได้ตามความตั้งใจ ด้วยสาเหตุหลายประการที่ไม่ขอกล่าวถึง จึงตัดสินใจโอนย้ายไปทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือที่ มสธ. เพื่อมุ่งหวังสร้างลูกศิษย์ป่าไม้ที่ดีในการพัฒนางานป่าไม้ นับจนถึงปัจจุบัน น่าจะมีลูกศิษย์นับพันคนจบการศึกษาไปแล้ว

                การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดมีข้อจำกัดต่อการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับบรรดาลูกศิษย์ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป เนื่องจากมีโอกาสสัมผัสกันน้อย การเรียนการสอนเกือบทั้งหมดใช้เอกสารการสอนเป็นสื่อหลักที่ส่งให้นักศึกษาทำการศึกษากันเอง ยกเว้นบางชุดวิชาที่มีการสอนเสริมหรือฝึกปฏิบัติ ซึ่งก็ใช้ระยะเวลาที่ไม่นานนัก มีก็แต่เพียงการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพทางด้านป่าไม้ที่บังคับให้นักศึกษาต้องเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 คืน 5 วัน อันเป็นช่วงเวลาที่ต้องถ่ายทอดวิทยาการอย่างใกล้ชิดจึงทำให้มีความผูกพันกันต่อเนื่องกันมากขึ้น

                อย่างไรก็ตามมีลูกศิษย์หลายคนที่พยายามนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดผลดีต่อการป่าไม้ในบางด้าน  รวมทั้งบางคนก็มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในด้านการงานทำให้รู้สึกดีอกดีใจไปด้วย ทั้งนี้ให้รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกวันครูได้มีลูกศิษย์จำนวนหนึ่งทั้งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีและที่ไม่สมหวังต่อชีวิตเท่าที่ควร ได้ระลึกถึงและให้คำอวยพรมาโดยตลอด ซึ่งก็ขอให้พรเหล่านั้นได้ย้อนกลับไปสู่บรรดาศิษย์ทุกท่านที่ส่งมา รวมทั้งคนที่เคยเรียนร่วมกันมาด้วย กับทั้งหวังว่าพวกเราคงได้ช่วยกันรังสรรค์งานป่าไม้ตามศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ให้มากที่สุด

                ทั้งนี้ในส่วนตัวเองแล้วขอส่งความคารวะด้วยความระลึกถึงพระคุณ มากราบบรรดาท่านครูบาอาจารย์ที่เคยประสิทธิประสาทให้ความรู้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุข เวชกิจ) และโรงเรียนดรุณานุกูล  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวัดราชาธิราช และระดับปริญญาตรี-โท ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รวมทั้งระดับปริญญาเอกที่ UPLB ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ทางด้านวนเกษตรและป่าชุมชน ผู้ซึ่งเพิ่งล่วงลับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2560


Last updated: 2018-01-17 08:06:02


@ วันครู(ป่าไม้)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วันครู(ป่าไม้)
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
664

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
662