ใครจะทำอะไรได้ดีและมีความสุข ต้องมีฝัน
 
     
 
ความทรงจำ"บางน้ำผึ้ง"
ท่านที่สนใจการท่องเที่ยวที่สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนการเกษตร ที่กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบขี่จักรยานออกกำลัง ก็ขอให้ลองไปสัมผัสกับบางน้ำผึ้งดูสักครั้ง
 

 

•ประทับใจในทรงจำ"บางน้ำผึ้ง"

ได้พบมาตราตรึงคำนึงหา

หลายสิ่งดีตอกย้ำให้นำพา

ทั้งใฝ่เตือนเยือนอีกครา"พระประแดง"

 

•ชุมชนหล่อหลอมรวมร่วมหนึ่งเดียว

สร้างกลมเกลียวพร้อมพรั่งพลังแฝง

ผู้นำมีวิสัยทัศน์พาจัดแจง

จึงเป็นแหล่งน่าสนใจให้ผู้คน

 

•ตลาดน้ำนำสินค้าสารพัด

ระดมจัดของขายไว้มากล้น

เอื้อชาวบ้านผันรายได้ให้ชุมชน

คนท่วมท้นชมเพลินเกินคาดเดา

 

•นักท่องเที่ยวรื่นรมย์ชมหมู่บ้าน

จักรยานอีกเรือพายมีให้เช่า

ท่องคูคลองร่องสวนล้วนร่มเงา

แม้เดินเท้ายังสนุกแสนสุขใจ

 

•ศูนย์เรียนรู้จัดไว้มีหลายด้าน

ทำอาหารหวานคาวยุคเก่าใหม่

พืชเกษตรผสมผสานสมุนไพร

ทั้งสวนไผ่ไม้ป่าปะปนกัน

 

•วิสาหกิจชุมชนคนรวมกลุ่ม

ดึงสาวหนุ่มร่วมก่อต่อความฝัน

หัตถกรรมการจักสานมีนานวัน

ผลิตภัณฑ์ทาถูนวดคลายปวดตัว

 

•เย็นฉ่ำนักลมปากอ่าวเจ้าพระยา

เพลินนาวาน้อยใหญ่แล่นไปทั่ว

สัตว์ชุกชุมเพียงแลนแสนน่ากลัว

ยามมืดมัวหิ่งห้อยงามเคียงลำพู

 

•โฮมสเตย์เตรียมไว้ให้พักค่ำ

วัฒนธรรมนำแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้

เจ้าของเรือนรวยน้ำใจใคร่เชิดชู

คอยต้อนรับขับสู้อยู่กินดี

 

•เปรียบเช่นปอดลมหายใจให้ชาวกรุง

เพียงคนมุ่งสงบล้ำตามวิถี

ซาบซึ้งนักตระหนักหามาอีกที

เยือนถิ่นที่"บางน้ำผึ้ง"ตราตรึงทรวง

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

"บางน้ำผึ้ง" เป็นหนึ่งในหกตำบลของคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ(อีกห้าตำบล คือ บางกระเจ้า บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคนอง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 กำหนดให้คุ้งนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่สีเขียว เหมาะแก่การเพาะปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตร ไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีขนาดสูงเกินกว่าที่กำหนด มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 12,000 ไร่ นับได้ว่าเป็น"ปอด"ในการฟอกอากาศที่สำคัญอย่างยิ่งให้ชาวกรุงเทพฯและสมุทรปราการ ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ.2549 นิตยสาร Time ได้ยกย่องคุ้งบางกระเจ้าให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia นั่นก็คือปอดที่ดีที่สุดในเอเซียทีเดียว

            

บางน้ำผึ้งมีพื้นที่รวมเกือบ 2,000 ไร่ ประชากรประมาณ 5,000 คน กระจายอยู่ใน 11 หมู่บ้าน  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีดินตะกอนซึ่งเกิดจากการทับถมของแร่ธาตุและซากพืชซากสัตว์จำนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตเคยประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อมีน้ำหลากและการหนุนของน้ำทะเล สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย  ภายหลังทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนและประตูน้ำควบคุมระดับน้ำได้สำเร็จ ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลง กับทั้งได้มีผู้นำชุมชนที่เสียสละและทุ่มเทการทำงาน โดยพลิกสถานการณ์ที่นำจุดเด่นของชุมชนมาสร้างจุดขายเช่น ตลาดน้ำ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน ทำให้มีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการจำนวนมาก

           

หากท่านที่สนใจการท่องเที่ยวที่สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนการเกษตร ที่กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบขี่จักรยานออกกำลัง ก็ขอให้ลองไปสัมผัสกับบางน้ำผึ้งดูสักครั้ง ซึ่งนอกจากมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆบนคุ้งบางกระเจ้าที่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี หากมีเวลาว่างขอแนะนำให้ลองพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านบางน้ำผึ้งบางส่วนได้รวมตัวกันให้บริการจนได้รับมาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้  เพราะมีหลายสิ่งที่จะได้สัมผัสจนเกิดความประทับใจในการต้องกลับมาเยือนอีกในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอน  ทั้งนี้ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์ของ อบต.บางน้ำผึ้ง    


Last updated: 2017-11-06 14:57:04


@ ความทรงจำ"บางน้ำผึ้ง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ความทรงจำ"บางน้ำผึ้ง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
740

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
739