ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
 
     
 
"ปิติ"คืนตรัง "กันตังกุล"งาม
เชื่อว่าอาจารย์คงนำพาท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จด้านการเกษตรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ กับทั้งหวังว่าคงได้มาช่วยเหลือเราอีกตามโอกาสอันควร
 

•ซึ้งอาจารย์ "ปิติ กันตังกุล"

คนมักคุ้นมีสัมพันธ์ที่สานก่อ

ช่วยงานนักมากมาย มสธ.

ประโยชน์ต่อเกษตรศาสตร์สหกรณ์

 

•รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ผู้เลอค่า

หลากท่วงท่าประสบการณ์เชี่ยวชาญสอน

เขียนหนังสือทำตำราเอื้ออาทร

ทุกขั้นตอนตามกฎกติกา

 

•อีกสร้างสรรค์วิชาการงานวิจัย

สร้างผลไว้ให้ประจักษ์ตระหนักค่า

ธุรกิจการเกษตรสำเร็จมา

การศึกษาทางไกลก้าวไปดี

 

•ถึงพูดน้อยแต่ยิ้มแย้มอย่างแจ่มใส

งานเล็กใหญ่ใฝ่ย้ำทำเต็มที่

ช่วยสังคมเหลือเฟือเอื้ออารี

สร้างไมตรีเพื่อนร่วมงานหมั่นทำมา

 

•เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่ถือตัว

ประจักษ์ทั่วคนกล่าวขวัญกันถ้วนหน้า

หนุนงานน้องให้สำเร็จด้วยเมตตา

ปรารถนาคนเคียงใกล้หวังได้ดี

 

•ด้วยตระหนักรู้พอเพียงเคียงชีวิต

ทั้งมุ่งจิตพุทธธรรมนำวิถี

ละกิเลสไกลตัณหาห่างราคี

ใช้ชีวีที่เรียบง่ายในเมืองตรัง

 

•กลับอ้อมอกมาตุภูมิเคยคุ้มเกล้า

คืนถิ่นเก่าบรรพชนแต่หนหลัง

สืบเกษตรสานก่อต่อพลัง

งามสะพรั่งหวังเกิดผลคนเห็นคุณ

 

•กราบขอพรพระปกเกล้าฯเฝ้าคุ้มครอง

คอยปกป้องเอื้อเฟื้อทั้งเกื้อหนุน

ให้อาจารย์ "ปิติ กันตังกุล"

อิ่มเอมบุญสุนทรบวรวัย

•สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)

แรงดลใจ:

อาจารย์ปิติ(รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล) เข้ามาช่วยงานที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.  ในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยได้รับผิดชอบงานหลายด้าน ทั้งการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับอาจารย์ประจำของมสธ. จนถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จึงตัดสินใจยุติบทบาทการทำงานประจำ โดยตั้งใจกลับภูมิลำเนาเดิมที่ อ.กันตัง จ.ตรัง  เพื่อดูแลสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกมาหลายปีแล้ว รวมทั้งทำอาชีพเกษตรตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนเชิญไปสอนหนังสือก็ยินดีไปสนับสนุนทางวิชาการที่ตัวเองถนัด ถ้าไม่เป็นภาระมากเกินไป

    

อาจารย์ปิติ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เศรษฐศาสตร์เกษตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วไปจบปริญญาโทอีกใบ คือ  Master of Science (M.S.) Resource Economics  จาก University Pertanian Malaysia มาเลเซีย  จากนั้นไปจบปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Resource Management and Environmental Science จาก The Australian National University  ออสเตรเลีย ซึ่งในชีวิตการทำงานได้เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มาโดยตลอดจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2555

                 

โดยปรกติแล้วอาจารย์ปิติเป็นคนชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ มักไปร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อน KU.32 อยู่เสมอ ชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ  ใช้เวลาว่างในการเขียน Facebook เข้ากลุ่ม LINE กลุ่มต่างๆ เป็นประจำ  ชอบการปฏิบัติธรรมและการทำบุญ  เมื่อมาช่วยทำงานที่ มสธ. แม้อาจารย์ปิติเป็นอาจารย์อาวุโสแล้วก็ยังให้ความเป็นกันเองกับบรรดาอาจารย์รุ่นน้องกับทั้งช่วยเหลืองานในทุกด้านโดยไม่เกี่ยงงอน สร้างความคุ้นเคยกับทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้งานของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โดยเฉพาะในด้านการจัดการการเกษตรก้าวหน้าไปเป็นอย่างดี  จึงให้รู้สึกอาลัยอาวรณ์ต่อการตัดสินใจกลับไปอยู่มาตุภูมิของอาจารย์ที่จังหวัดตรัง เชื่อว่าอาจารย์คงนำพาท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จด้านการเกษตรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ กับทั้งหวังว่าอาจารย์คงได้มาช่วยเหลือเราอีกตามโอกาสอันควร


Last updated: 2017-10-11 20:28:59


@ "ปิติ"คืนตรัง "กันตังกุล"งาม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ปิติ"คืนตรัง "กันตังกุล"งาม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
773

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
772