ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
 
     
 
วอนอยู่คู่ถิ่น พี่"จิน-คุ้ง-แอ๋ว"
ทั้ง 3 ท่าน ก็ถึงเส้นชัยในชีวิตราชการที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. หลังจากได้ทุ่มเทการทำงานให้สาขาวิชาฯ มาอย่างยาวนาน
 


•เกษตรศาสตร์และสหกรณ์สั่นคลอนนัก

ด้วยเสาหลักสาขาฯลาอีกหน

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์เธอสามคน

ถึงกาลพ้นเกษียณไปวัยบวร

•ทั้ง"จินดา ขลิบทอง"ผุดผ่องนัก

"ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ"เพชรสมร

"เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ"เลิศกำจร

เคยอาทรจำร้างห่างน้องไป

 

•ช่วยผลักดันแต่แรกตั้งสร้างสาขาฯ

ฝ่าฟันมาเหนื่อยล้นจนเติบใหญ่

คนรู้จักชื่อเสียงอันเกรียงไกร

นำหลักชัยก้าวหน้ามาทุกวัน

 

•เคยช่วยงานน้อยใหญ่ไม่หวั่นท้อ

มสธ.เจริญไปได้สร้างสรรค์

หลายสิบปีทุ่มทำไปใฝ่ประจัญ

ยังมุ่งมั่นเชิดชูมิรู้คลาย

 

•เขียนหนังสือสอนศิษย์ให้ได้ดียิ่ง

ด้วยใจจริงทุ่มพลังดังใจหมาย

การเกษตรพัฒนามามากมาย

เกียรติกำจายหลายพื้นที่ยินดีนัก

 

•ทำวิจัยบริการด้านสังคม

ได้เพาะบ่มมากยิ่งสิ่งประจักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมทำด้วยรัก

คนตระหนักพันผูกปลูกศรัทธา

 

•ต่างประสพพบชัยในชีวิต

แสนวิจิตรสง่างามตามฝันหา

ยามเกษียณวอนอย่าห่างหรือร้างลา

ช่วยสาขาฯก้าวไปให้ล้ำยุค

 

•พนมมือพะนอพรพระปกเกล้าฯ

ได้โปรดเฝ้าอภิบาลตระการสุข

พี่สามคนพ้นโรคภัยห่างไกลทุกข์  

กายสนุกใจสำราญเบิกบานทรวง•ครูนิดวนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com


แรงดลใจ:

            วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ พี่จิน(รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง) พี่คุ้ง(รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ) และพี่แอ๋ว(รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ)  ก็ถึงเส้นชัยในชีวิตราชการที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. หลังจากได้ทุ่มเทการทำงานให้สาขาวิชาฯ มาอย่างยาวนาน อาจกล่าวได้ว่ามีส่วนช่วยในการบุกเบิกและก่อตั้งสาขาวิชาฯ ก็ได้ (เดิมใช้ชื่อว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป) ซึ่งกว่าสาขาวิชาฯ มีการเติบโตและมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคนานัปการ จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อบัณฑิตด้านการเกษตรที่จบจาก มสธ. ไปจำนวนมาก


            แม้ทั้ง 3 ท่านล้วนประสบความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม สมควรต่อการพักผ่อนหรือหาโอกาสดำเนินชีวิตในสิ่งที่ชอบตามที่วางแผนชีวิตไว้แล้ว แต่ด้วยความผูกพันและความเป็นห่วงต่อสาขาวิชาฯ  ที่ยังคงต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จึงยังคงต้องให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาในการช่วยเหลือสาขาวิชาฯ อีกต่อไปในระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าสาขาวิชาฯ จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในด้านประสบการณ์และคุณวุฒิของคณาจารย์รุ่นน้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน


            อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาบุคลากรของสาขาวิชาโดยการนำของ
รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ หรือคณบดี ของพวกเราได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับพี่ทั้ง 3 ท่าน ณ อาคารสัมมนา 1 มสธ. แม้ใช้ระยะเวลาที่ไม่นานนักและมีข้อจำกัดด้านการรื่นเริงในช่วงเวลานี้ แต่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพันแก่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย นอกจากสาขาวิชาฯ ได้มอบของที่ระลึกแล้ว  พี่ทั้ง 3 ท่านยังได้สร้างความประทับใจด้วยการมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่ทุกคนเป็นการขอบคุณอีกด้วย 


Last updated: 2017-09-29 10:54:12


@ วอนอยู่คู่ถิ่น พี่"จิน-คุ้ง-แอ๋ว"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วอนอยู่คู่ถิ่น พี่"จิน-คุ้ง-แอ๋ว"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
499

Your IP-Address: 3.236.97.59/ Users: 
496