ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ครบแปดสิบสี่ปี ธานีภมรนิยม
เจือจุนหนุนชาวบ้าน ช่วยเหลืองานผลิตผล เอื้อเฟื้อเพื่อชุมชน เป็นกุศลคนพึ่งพา
 

กราบเทพยดาทั่วหน้า

นำชัย

ธานีท่านสุขกายใจ

แจ่มฟ้า

ภมรยังว่อนหลงใหล

เหลือที่  พรรณา

นิยมยิ่งจิตหาญกล้า

เก่งป้อง  ป่าไพร

 

 

ครบแปดสิบสี่ปี

ป๋าธานีที่เกรียงไกร

สิบนิ้วนบกลางใจ

น้อมกราบไหว้เทิดบูชา

ชีวีที่ก้าวผ่าน

สร้างสรรค์งานสานคุณค่า

น้ำใจเหนือเงินตรา

จิตอาสาเพื่อสังคม

ปกปักรักษ์ป่าไม้

สัตว์อาศัยได้สุขสม

ชาวไพรใฝ่นิยม

ล้วนชื่นชมอุดมการณ์

สืบสานศาสนา

ด้วยศรัทธาหลายสถาน

มุ่งมั่นจากดวงมาน

อย่างเบิกบานเนิ่นนานมา

ส่งเสริมเยาวชน

ขยายผลการศึกษา

พูนเพิ่มเติมปัญญา

พัฒนาท้องถิ่นตน

เจือจุนหนุนชาวบ้าน

ช่วยเหลืองานผลิตผล

เอื้อเฟื้อเพื่อชุมชน

เป็นกุศลคนพึ่งพา

สอนสั่งคนใกล้ชิด

รู้ถูกผิดจิตเมตตา

กลมเกลียวเพื่อพนา

สร้างฐานะรักษาคำ

เกื้อกูลญาติพี่น้อง

ตามครรลองใฝ่ปองธรรม

สัตย์ซื่อถือใจจำ

หมั่นตอกย้ำก่อความดี

มากมายในผลงาน

ได้พบพานมรรคผลมี

คุณค่านับทวี

เกินกว่าที่กล่าวขานไป

ขอป๋าอยู่ร้อยปี

เพื่อ”ธานี”สร้างคุณไทย

“ภมรนิยม”ได้

ชื่อเกรียงไกรตลอดกาล

 

 

วาระเจ็ดรอบท่านไซร้

แสนสราญ

ครบยิ่งความเบิกบาน

ใหญ่น้อย

แปดสิบสี่ยืนนาน

ผันผ่าน เคลื่อนคล้อย

ปีอยู่จนครบร้อย

คู่หล้า  วนาลี

 

 

 

ครูนิดวน.๔๓

 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 


Last updated: 2012-11-24 08:11:08


@ ครบแปดสิบสี่ปี ธานีภมรนิยม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ครบแปดสิบสี่ปี ธานีภมรนิยม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,649

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
1,648