คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
คืนหาป่าแม่วงก์
หวังว่าคุณความดีของพี่ธรคงได้มีส่วนกระตุ้นเตือนให้พี่ เพื่อน และน้องชาววนศาสตร์ ตลอดจนชาวป่าไม้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานอนุรักษ์ป่าไม้ตามศักยภาพ
 

 

•จารทรงจำ"กำธร ทวีทรัพย์"

มาลาลับร้างไปไกลถิ่นที่

ทิ้งงานห่วงหวงป่ามานานปี

เหลือความดีที่ตรึงตราให้อาลัย

•กับเพื่อนพ้องร่วมศึกษาวนศาสตร์

หมายมุ่งมาดปกปักรักษ์ป่าไม้

เลือดนักสู้สร้างสรรค์วิญญาณไพร

เปี่ยมน้ำใจใฝ่ย้ำความสัมพันธ์

•กับป่าไม้ร่วมงานการกินอยู่

คอยต่อสู้เคียงบ่าไหล่ไม่เคยหวั่น

เหนื่อยยากแท้แก้ปัญหามานานวัน

มุ่งฟาดฟันเหล่ามารผลาญพงไพร

•กับลูกน้องทั้งดุด่าคอยว่าขาน

ใช้ทำงานหนักเหลือเพื่อป่าไม้

เน้นระเบียบสามัคคีมีวินัย

เพียงแฝงไว้ด้วยใจดีมีเมตตา

•กับเจ้านายไม่ประจบคบเอาใจ

ไม่ฝักใฝ่ปรนเปรอเสนอหน้า

สนองเพียงเรื่องงานช้านานมา

พิทักษ์ป่าไม่เป็นสองรองผู้ใด

•กับตัวเองยึดพอเพียงเคียงชีวิต

ไม่เคยคิดวิ่งเต้นเพื่อเป็นใหญ่

อุดมการณ์ไม่ด้อยน้อยกว่าใคร

รักพงไพรมากมีเกินชีวา

•กับครอบครัวรักใคร่ใฝ่ปรองดอง

แม่-พี่-น้องร้องร่ำคร่ำครวญหา

เพียงหน้าที่ทุ่มให้ไพรพนา

มีเวลาให้ไม่นานพลันลาลับ

•ชีพทุ่มเททำงานร้าวรานเหลือ

ต่อสู้เพื่อผืนพนามานานนับ

วนกร"กำธร ทวีทรัพย์"

ขอนอนหลับกับผืนหล้าป่าแม่วงก์

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ : 

แม้ว่างานพระราชทานเพลิงศพ พี่ธร(กำธร ทวีทรัพย์:วนศาสตร์ 42) ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ วัดนอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทางเจ้าภาพที่ให้เกียรติในการกล่าวไว้อาลัยและอ่านกลอนระลึกถึงพี่ธรเป็นวาระสุดท้าย  อย่างไรก็ตามได้ตั้งใจเขียนกลอนบทใหม่นี้ขึ้นอีก  ด้วยนอกจากคำนึงถึงคุณค่าที่พี่ธรทำให้ป่าไม้มาตลอดชีวิตแล้ว ยังได้มีโอกาสสร้างคุณค่าเพื่อป่าไม้เพิ่มเติมอีก แม้ชีวิตได้จากไปแล้วก็ตาม โดยที่ทางครอบครัวทวีทรัพย์อันได้แก่แม่ พี่ และน้องของพี่ธร ได้จัดตั้งกองทุนนายกำธร ทวีทรัพย์ขึ้นตามเจตนารมณ์ของพี่ธรที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาป่าและอุทยานแห่งชาติอย่างเต็มกำลัง โดยนำทรัพย์สินส่วนตัวของพี่ธร จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ 42 รับผิดชอบบริหารกองทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                1.เพื่อเป็นรางวัลแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ปฏิบัติงานดีและเสียสละเพื่อพิทักษ์ป่า

                2.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                3.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีทัศนคติดี/เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                นอกจากนี้ทางครอบครัวทวีทรัพย์ยังได้นำอัฐิเถ้าของพี่ธร ไปสถิตอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อันทำให้เพิ่มความสมบูรณ์ต่อผืนดินและมีคุณค่าให้ป่าไม้ทั้งคนและพืชพรรณอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจารย์ดาลัด ทวีทรัพย์ พี่สาวของพี่ธร ได้บันทึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไว้อย่างน่าประทับใจในบางตอนว่า

                "พาน้องชาย กำธร ทวีทรัพย์ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กลับสู่ผืนป่าที่เขารัก ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา พืชพันธุ์นานาของป่าไม้ สัตว์ป่า และน้ำตกที่ซัดสาดโขดหินอย่างไม่มีวันหยุด เปรียบเสมือนเสียงดนตรีอันไพเราะ ขับกล่อมให้เขาหลับอย่างสงบสุขต่อไป"

                "คุณกำธร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2546 คิดว่านอกจากอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็คงเป็นที่นี่ที่เขาผูกพัน แม้เวลาล่วงเลยนานานนับ 10 ปี เรื่องราวของเขายังประทับอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่นั่น หลายคนถามว่าทำไมไม่พาคุณกำธร กลับไปทับลาน ทับลานก็เป็นที่ที่เขาต่อสู้ปกป้องมาตลอดหลายปี ก่อนที่จะถูกสั่งย้ายออกไปพร้อมกับผืนป่าอันเขียวขจีที่เขาปกป้องด้วยชีวิต ก็กลายสภาพเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ คิดว่าที่ทับลานนั้นเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาที่เคยทำงานร่วมกับเขาอาจเหลืออยู่ไม่กี่คน เพราะเป็นช่วงแรกๆ ที่เขารับราชการ (ราวปี 2530) วันที่ 20 ส.ค.59 เมื่อเข้าเขตอุทยานแม่วงก์ เจ้าหน้าที่นั่งยามพอรู้ว่าเป็นคณะของเราก็น้ำตาคลอพร้อมบอกว่าหัวหน้าไปอยู่ตั้งหลายที่ ยังนึกถึงที่นี่ ดีใจที่กลับมาอยู่ที่นี่จะได้ช่วยคุ้มครองพวกหนู"

                ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้สร้างคุณค่าเพื่อป่าไม้สักเท่าใด ตลอดทั้งในชีวิตนี้และเมื่อล่วงลับไปแล้ว คงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พี่ธรได้ทำเพื่อป่าไม้ไว้ หวังว่าคุณความดีของพี่ธรคงได้มีส่วนกระตุ้นเตือนให้พี่ เพื่อน และน้องชาววนศาสตร์ ตลอดจนชาวป่าไม้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานอนุรักษ์ป่าไม้ตามศักยภาพของทุกคน ทั้งนี้ได้ตั้งปณิธานว่าหากมีโอกาสผ่านอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จะได้เยี่ยมคารวะพี่ธร  เป็นการช่วยโหมไฟฝันของตัวเองในการทำงานเพื่อป่าไม้ให้ลุกโชนต่อไป

               

 


Last updated: 2016-08-25 06:08:45


@ คืนหาป่าแม่วงก์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คืนหาป่าแม่วงก์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
897

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
896