การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
     
 
AGGIE เกษตรศาสตร์
แม้ก้าวย่างออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเกือบ 40 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงจดจำได้ดีถึงบรรยากาศการรับน้องใหม่ ที่รุ่นพี่พยายามปลูกฝังให้พวกเราเป็นลูกนนทรีที่สมบูรณ์แบบ
 

 

•"เกษตรศาสตร์" สอนศิษย์สัมฤทธิ์ค่า

นำวิชาสู่สังคมอย่างสมศักดิ์

ยึดAGGIEสัมพันธ์เจือปันรัก

ด้วยตระหนักล้นเหลือเพื่อแผ่นดิน

•Ability ความสามารถแสนปราดเปรื่อง

คิดครบเครื่องทำต้องคล่องแคล่วสิ้น

ประสานงานทุกฝ่ายได้สมจินต์

ปรับชีวินกินอยู่ดูเหมาะความ

•Gentle ทั้งอ่อนโยนปนสุภาพ

รู้ไหว้กราบให้เกียรติไร้เหยียดหยาม

ปรับอารมณ์ข่มไว้ไม่วู่วาม

กอปรใจงามเมตตาเอื้ออารี

•Genius เลิศล้ำดีวิชาการ

แสนเชี่ยวชาญงานทำตามหน้าที่

ทั้งหลักแหลมฝึกฝนจนเชี่ยวดี

ใช้สิ่งมีพรสวรรค์อันถูกทาง

•Intelligent เน้นสติมีปัญญา

เจอปัญหาสู้ไปได้ทุกอย่าง

ไหวพริบครบหลบหลีกได้ไม่วายวาง

คิดวิธีดีรอบข้างอย่างแจ่มชัด

•Efficiency มุ่งหาประสิทธิภาพ

จิตเอิบอาบรู้ค่าการประหยัด

ทรัพยากรปรับใช้ไม่เร่งรัด

ทั้งระมัดระวังทางสิ้นเปลือง

•ลูกนนทรีภูมิใจในหน้าที่

ยึด AGGIE ปรับใช้ได้ถูกเรื่อง

สร้างเกษตรเขตไทยให้รุ่งเรือง

ช่วยประเทืองทุกหมู่คู่ชุมชน

•เกือบร้อยปีผ่านมาเกษตรศาสตร์

สนองชาติพัฒนาเมลืองผล

แม่นนทรีปลื้มนักศักดิ์ศรีตน

พร้อมสร้างคนสายเลือดใหม่ให้แผ่นดิน

ครูนิด วน. 43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

แม้ก้าวย่างออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเกือบ 40 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงจดจำได้ดีถึงบรรยากาศการรับน้องใหม่ ที่รุ่นพี่พยายามปลูกฝังให้พวกเราเป็นลูกนนทรีที่สมบูรณ์แบบ โดยเน้นอัตลักษณ์คือ AGGIE ซึ่งเป็นคำย่อจาก Ability Gentle Genius Intelligent  และEfficiency ทั้งนี้มีกิจกรรมและพิธีการหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ก้าวย่างเข้าสู่รั้วสีเขียวจนกระทั่งผ่านการรับน้อง สิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกเกษตรสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีทั้งในชีวิตการเรียนและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

จะว่าไปแล้วลูกเกษตรหลายคน อาจไม่รู้ความหมายของ AGGIE ด้วยซ้ำไป ซึ่งก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไร  เพราะถูกปลูกฝังในจิตวิญญาณแบบไม่รู้เนื้อตัว ซึ่งก่อให้เกิดผลตามมาในหลายด้าน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินในด้านการเกษตรและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งนี้หวังใจว่าอัตลักษณ์ดังกล่าวคงได้รับการสืบทอดต่อไปสู่รุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและพิธีการบางด้านให้เหมาะสมกับบริบทที่เป็นอยู่ อันจะทำให้ความสัมพันธ์ของลูกเกษตรคงยั่งยืนตลอดไป

ฝากลูกนนทรีทุกท่านได้หาโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยของพวกเราตามศักยภาพที่มี อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านก็ยังดี

 


Last updated: 2015-11-03 21:56:06


@ AGGIE เกษตรศาสตร์
 


 
     
ครู ต๊อบ พัฒนะ         [1/17260]...xxx.24.152.22 2023-06-18 02:04:24
    เป็นบทความที่ยอดเยี่ยม มาก ขอขอบคุณอาจารย์ ที่ได้รังสรรค์ บทความนี้ ครับ

ครู ต๊อบ พัฒนะ         [2/17259]...xxx.24.152.22 2023-06-18 02:04:16
    เป็นบทความที่ยอดเยี่ยม มาก ขอขอบคุณอาจารย์ ที่ได้รังสรรค์ บทความนี้ ครับ

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
2,346

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
2,345