ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม
 
     
 
สัมพันธ์ใจ Bike KU
"Bike for Mom" ครั้งนี้ กับทั้งทำให้ระลึกถึงวิถีชีวิตของชาวเกษตรในอดีตที่ผ่านมาที่มีความผูกพันกับจักรยานอย่างมากมายในหลายด้าน
 

 

•"แม่นนทรี"ปลื้มปิติดีใจล้น

หลากผู้คนรวมใจใฝ่ประสาน

ล้วนยิ้มแย้มแจ่มใสได้เบิกบาน

ปั่นจักรยาน Bike for Mom ชื่นฉ่ำนัก

•ภาพอดีตก่อนกาลพลันลอยเด่น

ทุ่งบางเขนสัมพันธ์กันแน่นหนัก

ลูกนนทรีถักทอก่อใจภักดิ์

เชื่อมความรักจักรยานเคยปั่นมา

•ปั่นเพื่อเรียนเพียรวิชาหาความรู้

อาจารย์อยู่ใกล้ไกลใฝ่ศึกษา

ทั้งลงแปลงฝึกงานการกีฬา

ค้นตำราหาหนังสือคือหลักชัย

•ปั่นเพื่ออยู่ตามวิถีในชีวิต

สนองจิตเส้นทางคาดหวังไว้

กิจกรรมประจำวันบากบั่นไป

ร้อนฝนหนาวคราวเจ็บไข้ได้พึ่งพา

•ปั่นเพื่อเพื่อนน้องพี่มีผูกพัน

เอื้อเฟื้อกันสานไมตรีที่ใฝ่หา

เกษตรฯเราปันสุขแบ่งทุกข์มา

ลูกไพร่-ฟ้า-รวย-จนคนเหมือนกัน

•ปั่นเพื่อเธอเคียงใจอยู่ใกล้ชิด

เป็นมิ่งมิตรหวังครองคู่สู่ทางฝัน

เหนื่อยยากบ้างต่างสัญญาร่วมฝ่าฟัน

มิหวาดหวั่นปัญหากล้าท้าทาย

•หลายปีแล้วรถยนต์ล้นรอบด้าน

จักรยานต้องอาดูรค่อยสูญหาย

ภาพกาลก่อนเลือนรางจางมลาย

แสนเสียดายสิ่งดีเราเศร้าอุรา

•แม่นนทรีคอยลูกหันปั่นคืนรัก

พร้อมใจภักดิ์สัมพันธ์เฝ้าฝันหา

ถิ่นบางเขนว้าเหว่รอเวลา

วันกลับมาเคียงใจ... Bike... KU.

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

16 ส.ค.58

แรงดลใจ:

วันอาทิตย์ที่ 16  สิงหาคม 2558  ได้มีการจัดกิจกรรม Bike for Mon "ปั่นเพื่อแม่"  โดยเป็นกิจกรรมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม"จักรยานเฉลิมพระเกียรติ" อย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  ในการพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึก ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั่วประเทศ ทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการทรงจักรยานส่วนพระองค์  ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีจุดเริ่มต้นจากลานพระบรมรูปทรงม้าผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ แล้วย้อนกลับเส้นทางเดิมไปสิ้นสุด ณ จุดเริ่มต้น รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร

ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 37(KU.37)  ถือเป็นเกียรติและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ "Bike for Mom" ครั้งนี้ กับทั้งทำให้ระลึกถึงวิถีชีวิตของชาวเกษตรในอดีตที่ผ่านมาที่มีความผูกพันกับจักรยานอย่างมากมายในหลายด้าน เป็นที่รับรู้และกล่าวขานของสังคมทั่วไป  นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2486 เรื่อยมาจนจบการศึกษา ในปี พ.ศ. 2524  อย่างไรก็ตาม ในภายหลังมนต์เสน่ห์ของการใช้จักรยานค่อย ๆ ลดน้อยลงไปจนแทบสิ้นสูญในปัจจุบัน ผกผันไปกับการใช้รถยนต์ที่ทวีคูณขึ้นตามลำดับ แม้มีกระแสเรียกร้องและความพยายามในการผลักดันให้มีบรรยากาศการใช้จักรยานเช่นกาลก่อน แต่พบว่าไม่ประสบผลสำเร็จแต่ประการใด


 


Last updated: 2015-08-16 19:13:49


@ สัมพันธ์ใจ Bike KU
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สัมพันธ์ใจ Bike KU
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
669

Your IP-Address: 3.236.97.59/ Users: 
666