จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
 
     
 
บูชาวนศาสตร์
อีกสังคมสามัคคีรั้วสีเขียว ล้วนกลมเกลียวเกษตรศาสตร์กระหวัดหา ต่างคณะต่างชั้นปีต่างวิชา ต่างศรัทธาพันผูกลูกนนทรี
 

•ด้วยดวงจิตมุ่งพิทักษ์รักษ์ป่าไม้

จึงฝักใฝ่เข้าศึกษาวนศาสตร์

เด็กคนหนึ่งสบฝันที่มั่นมาด

มุ่งเพื่อชาติเปี่ยมคุณค่าวนกร

•ทุ่งบางเขนสี่ปีที่พบพาน

เข้มน้ำตาลเลือดคณะอนุสรณ์

แม้ยาวนานผ่านมายังอาวรณ์

ได้พบพรพูนเพิ่มเติมวิญญาณ์

•หลากวิชาอาจารย์ท่านสอนสั่ง

เติมพลังสร้างชีวิตศิษย์ค้นหา

เป็นความรู้คู่ตนผลสืบมา

ได้ก้าวหน้าการงานอย่างมั่นคง

•หลายกิจกรรมนำทักษะด้านป่าไม้

ให้พร้อมพรักภูมิใจอย่างใหลหลง

ทั้งทนถึกฝึกงานผ่านป่าพง

หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของชีวัน

•มีเพื่อนรุ่นน้องพี่ที่มิ่งมิตร

เชื่อมความคิดร้อยรักถักทอฝัน

ประเพณีโยงหัวใจสายสัมพันธ์

ด้วยไมตรีปณิธานมั่นสืบมา

•อีกสังคมสามัคคีรั้วสีเขียว

ล้วนกลมเกลียวเกษตรศาสตร์กระหวัดหา

ต่างคณะต่างชั้นปีต่างวิชา

ต่างศรัทธาพันผูกลูกนนทรี

•ทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์

คือพื้นฐานอันสูงค่าเปี่ยมราศี

ช่วยสานฝันเกื้อก่อต่อชีวี

มุ่งกรรมดีสร้างสรรค์งานพงไพร

•กราบบูชาคณะวนศาสตร์

สนองชาติด้วยผลงานอันยิ่งใหญ่

ได้สร้างคนค่าเมลืองคู่เมืองไทย

มุ่งพิทักษ์รักษ์ป่าไม้ให้ปวงชน

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)•

 

แรงดลใจ:

 ภูมิใจที่จบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์เพราะได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะเป็นงานที่ส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขของผู้คนในประเทศอีกด้วย แม้จะเผชิญกับความยากลำบากอยู่บ้างเพราะต้องขัดแย้งกับแทบทุกอาชีพที่มุ่งหวังครอบครองพื้นที่ป่าไม้อย่างฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายเหลือเกินในสังคมของประเทศเรา หลายคนเป็นผู้มีชื่อเสียง/ มีเกียรติยศ /มีตระกูลดี เป็นที่รู้จักและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ เปรียบได้กับปูชนียบุคคล แต่เบื้องหลังกลับมีความด่างพร้อยในการเอาเปรียบคนอื่นต่อการแสวงหาที่ดินป่าไม้อย่างนึกไม่ถึง โดยแต่ละคนพยายามอ้างความชอบธรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ปลื้มใจที่คณะวนศาสตร์ยังคงยืนหยัดสร้างวนกรที่เปี่ยมคุณภาพตามเจตนารมณ์ของบูรพจารย์ ในการอนุรํกษ์และพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนและส่วนรวม     รวมทั้งคณะยังมีส่วนในการชี้นำสังคมต่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสมทางด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  ผลงานของศิษย์เก่าหลายคนได้รับการกล่าวขวัญและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ศิษย์เก่าอีกจำนวนมากมายได้พยายามใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามศักยภาพที่มี จึงขอกราบบูชาคณะวนศาสตร์ในโอกาสปีใหม่ 2557 และรำลึกถึงพระคุณอย่างมิมีวันเสื่อมคลาย


Last updated: 2014-04-18 09:03:00


@ บูชาวนศาสตร์
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ บูชาวนศาสตร์
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,131

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
1,130