การหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ดี แต่การเผชิญหน้ากับมันย่อมดีกว่า
 
     
 
ปราชญ์ป่าไม้
คือยอดครูสอนวิชาพาลูกศิษย์ ได้รู้คิดใฝ่ทำพร่ำศึกษา เน้นหลักการด้านนิเวศวิทยา เป็นพื้นฐานพัฒนาการป่าไม้
 

ปลื้ม “สมศักดิ์ สุขวงศ์”คนสงขลา

จบเหรียญทองปริญญาค่ายิ่งใหญ่

วนศาสตร์จดจารนามท่านไว้

ก่อนทุนให้เรียนโท-เอกอเมริกา

คือยอดครูสอนวิชาพาลูกศิษย์

ได้รู้คิดใฝ่ทำพร่ำศึกษา

เน้นหลักการด้านนิเวศวิทยา

เป็นพื้นฐานพัฒนาการป่าไม้

ชอบค้นคิดจิตอาสาเสียสละ

เป็นคณบดีที่มีแต่ให้

วนศาสตร์งามสง่าก้าวหน้าไป

นามกึกก้องขจรไกลใจลำพอง

บุกเบิกงานที่ฝันใฝ่ให้แก่ชาติ

วนศาสตร์ชุมชนผลสนอง

คนคู่ป่าพากันพลันเรืองรอง

เปรียบแสงทองส่องไพรให้สังคม

ทั้งวิจัยเขียนตำราการป่าไม้

ความรู้ใหม่หลายด้านผสานผสม

เหล่านิสิตคนทั่วไปใฝ่ชื่นชม

ต่างนิยมประยุกต์ใช้ให้เหมาะงาน

หมั่นตรองตรึกศึกษาเรื่องป่าไพร

ทั้งปรับใช้ภูมิปัญญาป่าชาวบ้าน

สร้างแนวคิดทฤษฎีวิชาการ

แสนเชี่ยวชาญยิ่งนักประจักษ์นาม

เป็นกันเองเก่งวิชาอารมณ์ขัน

ความรู้ปันให้เกียรติไร้เหยียดหยาม

ยกย่องคนมีเมตตาสง่างาม

จึงแวววามล้ำเลิศบรรเจิดไกล

กราบ “สมศักดิ์ สุขวงศ์”สูงส่งค่า

ย้ำเน้นป่าคู่ชุมชนผลยิ่งใหญ่

ควรสมญาพาเมลืองก้องเมืองไทย

“ปราชญ์ป่าไม้”จารึกอยู่คู่แผ่นดิน

 

ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

 

 

แรงดลใจ:

 

อาจารย์สมศักดิ์(ผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์) มีผลงานทางการป่าไม้ในหลายด้านทั้งการสอนนิสิต การวิจัย การเขียนตำราและการบริหารงาน โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ ที่สามารถถ่ายทอดให้นิสิตรวมทั้งคนอื่นมีความเข้าใจได้อย่างง่ายดายด้วยความลึกซึ้งในเนิ้อหาวิชาเป็นอย่างยิ่งและประทับใจในบุคลิกภาพที่ให้ความเป็นกันเองรวมทั้งความเมตตาต่อลูกศิษย์ตลอดทั้งผู้น้อยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

สมัยเรียนจบปริญญาตรี ทำคะแนนได้สูงสุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีนั้น จึงได้รับเหรียญทองเป็นรางวัล แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าตำแหน่งทางวิชาการท่านควรจะได้รับการแต่งตั้งให้สูงสุดของสายงาน  เพียงแต่ท่านเสียสละในการทุ่มเทเวลาให้กับงานบริหารมากเกินไปทั้งตำแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(RECOFTC) รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์สมศักดิ์เป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่องานทางด้านวนศาสตร์ชุมชนเพราะตระหนักว่า  คนกับป่าต้องอยู่คู่กันได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและระบบนิเวศ  จึงได้พยายามส่งเสริมและผลักดันงานในด้านนี้ให้รุดหน้าไปอย่างมากมาย     ซึ่งได้รับการยอมรับโดยกว้างขวางจากทั้งภาครัฐ เอกชน  ชุมชน สถาบันการศึกษาและชาวต่างชาติที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสกับท่าน

 

 


Last updated: 2013-05-30 17:35:59


@ ปราชญ์ป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปราชญ์ป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,553

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
1,550