อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
คือบิดาป่าชายเลน
ทั้งแนะนำคำปรึกษาสารพัด หน่วยงานรัฐเอกชนคนถิ่นที่ ดึงต่างชาติรวมจิตมิตรไมตรีร่วมภาคีพัฒนาป่าชายเลน
 

พหูสูตรการป่าไม้ในทั่วทิศ

นาม “สนิท” ทุกชั้นชนคนรู้จัก

“อักษรแก้ว” จึงขจรขจายนัก

เป็นที่รักเทิดขวัญกันสืบมา

คือครูแรกเริ่มศึกษาป่าชายเลน

ทำวิจัยจนจัดเจนเห็นคุณค่า

ประโยชน์เอื้อเหลือล้นเกินคณนา

ชาวประชาพารันทดถ้าหมดไป

สอนนิเวศป่าชายเลนโดดเด่นยิ่ง

ศิษย์ประจักษ์แจ้งจริงสิ่งน้อยใหญ่

ห้าสิบปีที่เพียรย้ำนำหลักชัย

วิญญาณไพรพร้อมพรั่งช่วยสังคม

คอยส่งเสริมเติมปัญญาพาชาวบ้าน

ช่วยถิ่นฐานใกล้ไกลให้เหมาะสม

ป่าชายเลนเน้นรักษาน่าชื่นชม

ต่างระดมเพิ่มพลังหวังผลดี

ทั้งแนะนำคำปรึกษาสารพัด

หน่วยงานรัฐเอกชนคนถิ่นที่

ดึงต่างชาติรวมจิตมิตรไมตรี

ร่วมภาคีพัฒนาป่าชายเลน

ก่อความหวังสร้างสรรค์ไทยให้ความคิด

เปรียบเข็มทิศชี้นำไพรคนได้เห็น

นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมหลักเกณฑ์

หวังร่มเย็นบ้านเมืองสุขสิ้นทุกข์ทน

ป่าชายเลนของไทยเกือบใกล้หมด

กลับงามงดตระการตาสะพรั่งผล

สร้างประโยชน์หลากหลายให้ผู้คน

ทุกชุมชนชายฝั่งทั้งเขตแนว

สิบนิ้วนบน้อมประนมก้มบูชิต

ครูดอกเตอร์ “สนิท อักษรแก้ว”

อภิศาสตราจารย์งานพราวแพรว

งามเพริศแพร้วสม “บิดาป่าชายเลน”

                                                                                                             

                ครูนิด วน. 43

9 ก.พ.2556

 

แรงดลใจ:

อาจารย์สนิท(ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว) เป็นบุคคลแรกในเมืองไทย ที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากการสอน   การ เขียนเอกสารทางวิชาการ  และการวิจัยทางด้านป่าชายเลนในมิติต่างๆ แล้ว ท่านพยายาม ให้ทุกฝ่ายทั้งเชื้อพระวงศ์  นักวิชาการ  นักการเมือง นักบริหาร นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ชุมชน ฯลฯ  รวมถึงชาวต่างประเทศและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเข้ามามีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมายมากว่า 50 ปี พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนมีส่วนทำให้ป่าชายเลนของไทย ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และเอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง

โอกาสที่อาจารย์สนิทอายุครบ 6 รอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยได้ดลบันดาลให้ท่านมีความสุขและความเจริญ เป็นมิ่งขวัญและที่พึ่งของ ลูกศิษย์และผู้ที่เกียวข้องในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตลอดไปตราบนานเท่านาน    

 

 


Last updated: 2013-04-19 11:04:56


@ คือบิดาป่าชายเลน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คือบิดาป่าชายเลน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,593

Your IP-Address: 3.80.3.57/ Users: 
1,591