ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
 
     
 
ทุ่งทาม
ทุ่งทามมีประโยชน์ต่อชาวบ้าน ที่ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ทั้งในช่วงก่อนและหลังน้ำท่วม
 

ผืนดินในป่าทามไม่ได้เป็นผืนที่ราบเรียบเสมอกัน เหมือนทุ่งนาในภาคกลางของประเทศไทย สภาพของผืนดินในป่าทามแต่ละแห่งก็แตกต่างกันไป ในผืนป่าทามมีทั้งพื้นที่เป็นโนนสูง ที่เรียกว่า โคก หนองน้ำ และพื้นที่ราบกระจายอยู่ไปทั่วทั้งพื้นที่ หากมองดูภาพป่าทามจากมุมสูงแล้วจะเห็นว่า ป่าทามมีภูมิประเทศที่หลากหลายกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนป่า


 

 

 


ภูมิประเทศที่เรียกว่า ทุ่งทาม (grassland area) เป็นภูมิประเทศ พื้นที่ราบที่สูงกว่าบริเวณที่อื่น ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมป่าทามอื่น ๆ ก่อนและจะท่วมทุ่งทาม เป็นพื้นที่สุดท้าย ในช่วงน้ำหลากชาวบ้านจะใช้พื้นที่ทุ่งทามเลี้ยงวัว ควาย เนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทามเป็นจำนวนมาก ทำให้พบแต่พืชที่ทนทานต่อการเหยียบย่ำ ประเภทหญ้าชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่แทนที่จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่

ทุ่งทามมีประโยชน์ต่อชาวบ้าน ที่ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ทั้งในช่วงก่อนและหลังน้ำท่วม เนื่องจากหญ้าจะแตกใบใหม่ในช่วงฤดูหนาว และต้นฤดูฝน เป็นอาหารที่ดีต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน


Last updated: 2012-11-24 11:29:16


@ ทุ่งทาม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ทุ่งทาม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
841

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
838