จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
 
     
 
ครูชุมพล งามผ่องใส
แด่ ผศ.ดร.ชุมพล งามผ่องใส ในวาระ 20 ปีแห่งการจากไปของครูป่าไม้
 

ครู พนาสูงค่ากว่าอาจารย์

ครูเชี่ยวชาญชำนาญคิดวิทยา

ชุม นุมประชุมอรรถศาสตรา

เสริมคุณค่าแห่งตนคนเรียนไพร

พล พรรคพรั่งพร้อมน้อมถวาย

พลีใจกายรักษาป่าวนาไทย

งาม จริตจิตรักษาพนาไพร

พิทักษ์ให้มวลสัตว์ป่าพาสราญ

ผ่อง ผาดพื้นผ่านผิวไพรแผ้วพาน

ร่วมผสานเจียรจารึกต่อตานาน

ใส แจ่มดุจประทีปชัชวาลย์

ศิษย์สืบสานเจตนาบูชาครู


Last updated: 2012-09-23 09:20:34


@ ครูชุมพล งามผ่องใส
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ครูชุมพล งามผ่องใส
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,163

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
1,161