คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
สิ่งเอ๋ยสิ่งแวดล้อม
สิ่งเอ๋ยสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ งามพร้อม สวยสดใส
 

สิ่งเอ๋ยสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ งามพร้อม สวยสดใส

สร้างสมดุล ป่าเขา ลำเนาไพร
สานสัมพันธ์ ยิ่งใหญ่ หลายชีวิต

สิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย หลายพื้นที่
สารพัด วิถี การณ์วิกฤติ

สังคมโลก สืบสาน พันธมิตร
ด้วยดวงจิต สร้างสรรค์ ยั่งยืนเอย

 

คนเรียนไพร
5 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกLast updated: 2021-07-22 23:28:46


@ สิ่งเอ๋ยสิ่งแวดล้อม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สิ่งเอ๋ยสิ่งแวดล้อม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
197

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
195