ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
ป่าไม้หวนวัยหนุ่ม
หลังจากเกษียณอายุราชการตั้งแต่ตุลาคม 2562 มีโอกาสทบทวนชีวิตที่อยากเป็น..."ป่าไม้หวนวัยหนุ่ม"... เพียงแต่ไม่สามารถเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง...
 

.โอ้กมลคนป่าไม้ยามวัยแก่
คิดถึงแท้แต่ความหลังในครั้งก่อน
มีหลายสิ่งเพิ่มสุขได้ให้อาวรณ์
อยากหวนย้อนคืนกาลที่ผ่านมา 

.ได้ร่วมเรียนเพื่อนคณะวนศาสตร์
ให้เปรื่องปราดมุ่งมั่นการศึกษา
ด้วยทุ่มเทเชี่ยวชาญผ่านวิชา
เล่นกีฬาเสริมชีวิตกิจกรรม 

.คบเพื่อนหลากมากหน้าต่างคณะ
ไม่เลยละกลมเกลียวไปให้เลิศล้ำ
เกษตรศาสตร์ถิ่นนนทรีที่ทรงจำ
ร่วมน้อมนำสรรค์สร้างสังคมไทย 

.ทุ่มชีวิตที่มีสุขการปลูกป่า
ถึงเหนื่อยล้าแสนลำบากหนักเพียงไหน
ไม่ท้อถอยทั้งบุ๊นบู๊สู้ทุกข์ภัย
ฟื้นถิ่นไพรให้งามตาเขียวขจี

.สู้คนพาลมากพิษร้ายภัยนานา
เหล่าพ่อค้าพวกฉ้อฉลคนมีสี
อีกนายทุนนักการเมืองเรื่องกาลี
เลวสิ้นดีบุกป่าไม้ทำลายพง 

.มุ่งส่งเสริมภาคีมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวมแสวงหาเป้าประสงค์
เชื่อมชุมชนชาวบ้านด้วยมั่นคง
หนุนป่าดงพัฒนาสถาพร 

.เรียกร้องธรรมนำเพื่อนพ้องผองป่าไม้
ให้หลอมรวมร่วมกายใจคลายเดือดร้อน
สร้างงานไพรได้ก้าวหน้าใจอาทร
ต่างอาวรณ์ความเป็นอยู่เคียงคู่งาน

.สิ่งสุดท้ายไม่คบหญิงไร้จริงใจ
หลอกลวงให้ใฝ่รักสมัครสมาน
ครั้นพอเบื่อเหลือเชื่อนักหักดวงมาน
จนซมซานแทบสิ้นใจคาไพรวัน

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: ตอนผ่านการสอบได้เข้าเรียนที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2520 นับว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมากทีเดียว ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการค่อนข้างมีอิสระทางการศึกษาในชีวิต ที่ต้องบริหารจัดการกับตัวเองควบคู่ไปกับชีวิตประจำวัน ต่างจากสมัยเรียนตั้งแต่เด็กที่จนจบมัธยมศึกษา ที่มีเหล่าคุณครูคอยจ้ำจี้จ้ำไชให้ตั้งใจเรียน กับทั้งชีวิตของวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมที่ผิดแผกออกไป อาจเป็นเพราะต่อมฮอร์โมนบางด้านเริ่มทำงาน จำได้ว่าใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน วน.43 และเหล่ารุ่นพี่วนศาสตร์เป็นอย่างมาก เรื่องการเรียนตั้งใจเอาแค่ไม่ให้ตกและขอเกรดเฉลี่ย 2.5 ด้วยแอบหวังลึกๆว่าเผื่อเรียนต่อปริญญาโทในอนาคต ซึ่งก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังไม่ค่อยได้คบหากับเพื่อนต่างคณะที่เป็น KU.37 รุ่นเดียวกันมากนัก ทำให้พลาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือและประสบการณ์บางด้าน ที่น่าเป็นประโยชน์ทั้งการเรียนและการทำงานในกาลต่อมา

หลังจากจบมาทำงานครั้งแรกตอนปลายปี พ.ศ.2524 ด้านการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าที่สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี กรมป่าไม้ในขณะนั้น นับว่าตรงตามความใฝ่ฝันของตนเองที่เลือกเรียนมาทางด้านวนวัฒนวิทยา เนื่องจากในช่วงนั้นพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวม เหลืออยู่เพียงประมาณร้อยละ34 ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดไว้ร้อยละ40 จึงจำเป็นต้องเร่งเพิ่มพื้นที่ป่าในทุกภูมิภาคของประเทศก็ว่าได้ แต่โลกของการปลูกป่าในทางปฏิบัติของหน่วยงาน ต่างกับโลกทางวิชาการที่อุตส่าห์ร่ำเรียนมาเป็นอย่างมาก ด้วยมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายที่เกิดจากกฎระเบียบและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ซึ่งไม่อยากนำเสนอรายละเอียด ด้วยอาจมีผลพวงกระทบถึงบางท่านและหน่วยงาน แม้ในตอนหลังที่ย้ายไปสังกัดสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่งในปี พ.ศ.2527 ก็พบว่าเป็นไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งยากต่อการฝืนใจที่ต้องทำงานด้านนี้ต่อไป แม้เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันเป็นอย่างมากก็ตาม

เคยตั้งใจย้ายไปทำงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางด้านป่าไม้ เพราะเป็นงานท้าทายที่ต้องรีบเร่งดำเนินการ เนื่องด้วยมีการลักลอบบุกรุกทำลายป่าไม้ในรูปแบบต่างๆจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดทางด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบกับพ่อ-แม่เป็นห่วงต่อภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่มีความเสี่ยงมาก ดังนั้นในปลายปี พ.ศ.2529 ตัดสินใจย้ายมาทำงานที่ส่วนกลางในสังกัดกองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ โดยปฏิบัติงานทางด้านการจัดการป่าชุมชน ที่ยอมรับว่าในตอนแรกนั้นตัวเองแทบไม่มีองค์ความรู้และประสบการณ์เลย แต่เมื่อได้ลองทำและขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าถูกทางของสถานการณ์ป่าไม้ไทยและอุปนิสัยของตนเองมาก แต่ก็ยังมีการขัดแย้งทางความคิดแม้ในหมู่ชาวป่าไม้เอง ด้วยค่อนข้างเป็นแนวทางใหม่ กับทั้งยังต้องผจญกับความไม่ชอบธรรมทางการบริหารในบางเรื่องของวงการป่าไม้ ดังนั้น ปลายปี พ.ศ.2533จึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นเรือจ้างที่เน้นทางด้านวิชาการเป็นสำคัญ

หลังเกษียณอายุราชการเมื่อตุลาคม 2562 มีโอกาสทบทวนตัวเองในเส้นทางชีวิตทางด้านป่าไม้ที่ผ่านมาตอนวัยหนุ่ม ยังเสียดายอยู่หลายด้านที่ไม่สามารถทำให้บรรลุความฝันของตัวเองได้ ก็ได้แต่โทษตัวเองที่บางครั้งยังไม่รอบคอบกล้าหาญและแข็งแกร่งพอต่อการแสวงหาโอกาสที่ดีให้ตัวเองและป่าไม้ โดยไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาและอุปสรรคที่มี เพราะเชื่อว่าย่อมแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามศักยภาพที่มีอย่างแท้จริง เพียงแต่วันนี้ไม่อาจหวนย้อนกาลเวลากลับคืนไปได้เท่านั้นLast updated: 2021-06-19 12:09:18


@ ป่าไม้หวนวัยหนุ่ม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าไม้หวนวัยหนุ่ม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
307

Your IP-Address: 44.192.52.167/ Users: 
305