ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
1 พ.ค.2479 คือสถาบัน "วนศาสตร์"
8 มี.ค.62 เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววนศาสตร์ กับทั้งรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี2561ที่คณะ พบอาจารย์ เพื่อน พี่และน้อง ล้วนต่างภาคภูมิใจว่าพวกเรา... คือ"สถาบันวนศาสตร์".... ที่มุ่งงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง....
 

."วนศาสตร์"ให้ความรู้สู่ชีวิต
ก่อความคิดคู่งานอันยิ่งใหญ่
เกิดทักษะประสบการณ์มั่นหัวใจ
อุดมการณ์ด้านป่าไม้ไปนานเนา 

."สถาบัน"กำเนิดมาช้านานวัน
เริ่มสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
ณ เมืองแพร่ถิ่นเหนือเมื่อกาลเก่า
ก่อนย้ายเข้าคู่กรุงเทพฯถิ่นเมืองฟ้า

.ได้"อาจารย์"ท่านเมตตากอปรอาทร
คอยพร่ำสอนศิษย์ลุ่มลึกการศึกษา
ทฤษฎีปฏิบัติยืนหยัดมา
กาลเวลาผันไปไม่คลอนแคลน 

.พบ"เพื่อนรุ่น"ร่วมหมู่อยู่พร้อมพรัก
ถักทอรักสัมพันธ์กันมากแสน
แม้ต่างคนด้นดั้นมาคนละแดน
บ้างแน่นแฟ้นครองคู่อยู่ด้วยกัน 

.มี"รุ่นพี่"เคียงใกล้ให้เอ็นดู
คอยอุ้มชูกิจกรรมนำสร้างสรรค์
เสียสละด้วยน้ำใจสายสัมพันธ์
พร้อมประจัญมิให้ใครรังแก 

.กับ"รุ่นน้อง"ครองใจหมายแบ่งปัน
สร้างผูกพันเอื้อเฟื้อมุ่งเผื่อแผ่
ใครเดือดร้อนท้อถอยคอยดูแล
จริงใจแท้ที่หวังสุขสิ้นทุกข์ทน 

."ประเพณี"เชื่อมครรลองผองน้องพี่
วิ่งทางไกลก่อศักดิ์ศรีดีมากล้น
ร้องเพลงเชียร์เต้นอินเดียนเพียรฝึกตน
ก่อเกิดผลร่วมสืบสานงานพงไพร

."วนศาสตร์"สร้างพระคุณหนุนเหล่าศิษย์
สร้างชีวิตเปี่ยมวิญญาณอันยิ่งใหญ่
ช่วยประเทศพาสมบูรณ์พูนสุขไป
รักษ์ป่าไม้หมายก่อเกื้อเพื่อปวงชน


.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-05-01 09:14:34


@ 1 พ.ค.2479 คือสถาบัน "วนศาสตร์"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 1 พ.ค.2479 คือสถาบัน "วนศาสตร์"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
418

Your IP-Address: 44.192.52.167/ Users: 
417