ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
พรปีใหม่ เพื่อป่าไม้
โอกาสปี 2564 นี้ ได้แต่หวัง... "พรปีใหม่ เพื่อป่าไม้"... แม้รู้ดีว่ายากที่จะเป็นความจริง...
 

.กราบขอพรพระปิยมหาราช
ในโอกาสกาลดีคราวปีใหม่
โปรดอำนวยช่วยประสบพบพรชัย
เพื่อพงไพรคลายระกำจำเริญตา 

.ขอเหล่านักการเมืองเรืองอำนาจ
ทำเพื่อชาติเลิกหากินสิ้นตัณหา
โกยประโยชน์จากป่าไม้ไม่นำพา
ร่วมส่งเสริมสร้างค่าวนาลี 

.ให้บรรดาเหล่าผู้ใหญ่ใจเป็นห่วง
ทั้งกระทรวงกรมกองปองเต็มที่
เลิกเปอร์เซ็นต์จากการงานกันเสียที
การแต่งตั้งทั้งย้ายมีคุณธรรม 

.ทุกแห่งหนคนทำงานการป่าไม้
ขอทุ่มเททั้งกายใจให้เลิศล้ำ
ผลงานดีเลิกวิ่งเต้นใช้เส้นนำ
หมั่นใฝ่ย้ำความพอเพียงเคียงกายใจ 

.กลุ่มนายทุนพ่อค้าเคยหากิน
รวยทรัพย์สินกอบโกยมาจากป่าไม้
เกรงกรรมย้อนหยุดโลภมากตักตวงไป
หันเจือจุนหนุนงานไพรให้รุ่งเรือง

.เหล่าหน่วยงานสถาบันการศึกษา
องค์กรชาติศาสนาอย่าฟุ้งเฟื่อง
เลิกจับจองครองที่ป่าพาสิ้นเปลือง
แล้วหันหน้ามาประเทืองเมลืองไพร 

.อีกชาวบ้านยันชาวกรุงหยุดฟุ้งซ่าน
เลิกก่อการบุกซื้อหาที่ป่าไม้
กลัวบาปกรรมมีสำนึกตรึกตรองใจ
เดินทางใหม่หมายมั่นคงพงพนา 

.หากสมพรพระปิยมหาราช
ประเทศชาติร่มเย็นได้ในไม่ช้า
จึงทุกคนต้องร่วมกันมั่นอุรา
สร้างคุณค่าป่าไม้ไทยให้ยั่งยืน

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com


แรงดลใจ: จากความรู้ประสบการณ์ที่มีด้านป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ทั้งในด้านการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในหลายกิจกรรม การทำงานเป็นลูกจ้างแล้วบรรจุเข้ารับราชการในกรมป่าไม้ การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการให้บริการวิชาการป่าไม้ในรูปแบบต่างๆให้แก่หลายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พอสรุปได้ว่าปัญหาป่าไม้ไทยเกือบทั้งหมดมาจากคนในวงการต่างๆ

โดยที่ความรู้สึกของคนไทยเรา มักเห็นว่าป่าไม้เป็นของสาธารณะหรือของหลวง ที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษากันเอง กับทั้งหากมีโอกาสก็พยายามตักตวงผลประโยชน์จากป่าไม้ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมหรือผลเสียหายที่ตามมาจากการกระทำของตน คนดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อการป่าไม้ตามหน้าที่แม้มีอยู่มาก ก็ไม่อาจต้านตัณหาของเหล่ามารที่มีอยู่อย่างมากมายแทบทุกวงการในสังคม

อาชีพทำงานการป่าไม้ในสังคมไทย อาจกล่าวได้ว่าต้องเผชิญกับปัญหานานับประการ หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงโดยไม่สนใจหน้าอินทร์พรหมใดๆ อาจทำให้เจ้าตัวต้องพบกับความยากลำบากจากภัยมืดในหลายด้าน เกือบทั้งหมดจึงต้องใช้วิธี"รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง" หรือ "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" หรือ"ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์" หรืออื่นๆให้แลดูดีแก่ตัวเอง แต่บางคนกลับกระโดดลงไปในบ่อน้ำครำกับเขาด้วย เพราะทนประโชน์ที่เย้ายวนไม่ไหว

เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้ว ที่มีความฝันว่าวงการป่าไม้ไทยในทุกด้านคงดีขึ้นตามพัฒนาการของสังคมไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเกิดภาวะวิกฤติในบ้านเมืองที่สืบเนื่องมาจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ไทยครั้งใด ก็แอบหวังลึกๆว่าคงมีภาคีในการอนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น ทั้งกรณีโคลนถล่ม ภาวะแล้งฝน การเกิดไฟป่าที่รุนแรง การเผันผวนของภาวะอากาศไปสู่โลกร้อน การพังทลายของชายฝั่งฯลฯ แต่พอวิกฤติผ่านไปไม่นาน ทุกอย่างก็เหมือนเดิม

ในโอกาสปีใหม่ 2564 นี้ ก็มีความฝันต่อการป่าไม้เช่นที่เคยผ่านมา ครั้งนี้กราบขอพรจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ"พระปิยมหาราช" ที่ทรงมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อปวงชาวไทยและการป่าไม้ โดยได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อ18 กันยายน พ.ศ.2439 เพราะทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งทุกคนควรร่วมมือกันในทางที่เหมาะสมสืบไปLast updated: 2020-12-30 17:25:53


@ พรปีใหม่ เพื่อป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ พรปีใหม่ เพื่อป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,115

Your IP-Address: 3.237.31.191/ Users: 
665