ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีจงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
 
     
 
ต่างท่าป่าไม้
ที่ผ่านมาพวกเรามักมีอาการ.."ต่างท่าป่าไม้"...กันอยู่เสมอ อันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร เชื่อว่าหากมีระบบและกลไกอันชอบธรรมในการดำเนินการแล้ว ความขัดแย้งในเรื่องนี้ คงน้อยลงได้อย่างแน่นอน...
 

(กลอน)."เห็นคำสั่งแต่งตั้งครั้งใหม่แล้ว
ก็ไม่แคล้วมีข้ามหัวมั่วข้ามห้วย
เห็นใจพี่ที่ครองงานดันดวงซวย
ถูกคนห่วยวิ่งตัดหน้าคว้าพุงไป" 

(กาพย์)."ไม่เห็นเป็นไรนี่
พลิกอย่างนี้มีแต่ไหน
อย่าช้ำต้องทำใจ
เป็นป่าไม้ให้อดทน" 

."คนผิดหวังทั้งทำงานชำนาญมาก
ใครก็อยากได้ตำแหน่งถูกแห่งหน
มีความรู้คู่ผลงานมารผจญ
เหมือนถูกปล้นตำแหน่งไปเหนื่อยใจนัก" 

."นายมีวิสัยทัศน์
คงเร่งรัดลุ้นงานหนัก
จึงลองลูกน้องรัก
ปล่อยสักพักพึงวิจารณ์" 

."มีคนเลือกมากมายไยเสี่ยงตั้ง
เกรงงานพังหรือห่วยไปในหลายด้าน
เอกชนเขาครัดเคร่งเกรงเสียงาน
ราชการไร้สนใจในเรื่องนี้" 

."เอาน่าอย่าโวยวาย
เดี๋ยวโดนนายไล่เฉ่งปี๋
ปีหน้าเตรียมท่าที
ตำแหน่งดีที่ว่างเยอะ" 

."หากนายตั้งตามผลงานก็มั่นใจ
ถ้าจะให้ต้องเสียเงินเมินเสียเถอะ
ป่าเสียหายหลายปีผ่านงานเลอะเทอะ
ช่วยกันเหอะสร้างกลไกให้ชอบธรรม" 

."ไม่ขอเอาด้วยคน
เดี๋ยวส่งผลจนชอกช้ำ
ตอนนี้มีเส้นย้ำ
นายรับคำพร้อมทำให้"

(โคลง).จิตคนบอกบ่งชี้  ประเด็น คิดเห็น
ตำแหน่งอันอยากเป็น  ป่าไม้
เพียงแฝงที่ยากเข็ญ  คนต่าง ฝันใฝ่
ควรพึ่งทางเหมาะใช้  ยิ่งแท้ คุณธรรม
 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com
 

แรงดลใจ: มิติความคิดเห็นหรือมุมมองของแต่ละคน อาจมีแตกต่างกันไป เหมือนพวกเราชาวป่าไม้ที่ผ่านมา สิ่งที่ปรากฏได้เห็นเหมือนกัน แต่ความรู้สึกอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันมากมายหลายระดับ ตั้งแต่ขาวค่อยๆไล่มาทางเทาอ่อน เทาเข้ม หรือดำมืดไปเลย คงขึ้นอยู่กับพื้นฐานในชีวิตของแต่ละคนที่ประสบมา ทั้งการเลี้ยงดูในครอบครัว การเรียน การทำงาน หรือสภาพแวดล้อมต่างๆของตัวเอง รวมทั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันในบางด้านได้เสมอ คงต้องพึ่งนักจิตวิทยามาช่วยอธิบายให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในบางคนหรือแม้แต่ตัวเราเอง ต้องยอมรับว่าบางทีปากกับใจไม่ตรงกัน ทำให้สิ่งที่พูดหรือกระทำแตกต่างไปจากความคิดเห็นที่มีอยู่ ทั้งนี้มีมากจากหลายสาเหตุ อาจต้องการช่วยเหลือพวกพ้อง การประสงค์เอาชนะคะคาน มีผลประโยชน์แอบแฝง ความอยากได้ผลตอบแทนบางอย่าง  การรักษาหน้าตาของตนเองหรือพวกพ้องฯลฯ บางคนมีความอาฆาตมาดร้ายกันจนรุนแรง ถึงขั้นแตกหักกัน มีความพยายามทำให้อีกฝ่ายย่อยยับลงไป สาเหตุจากน้ำผึ้งหยดเดียว ซึ่งในวงการป่าไม้เราก็มีให้พบเห็นอยู่ในบางกรณี

มนุษย์เราที่เกิดมามีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของอันส่งผลต่อความสงบสุขในสังคม กับทั้งบางวิชาชีพมีการกำหนดจรรยาของการทำงานเอาไว้ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของคนในวงการนั้น สำหรับวงการป่าไม้เราที่ผ่านมา มักมีมุมมองทางด้านการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่แตกต่างกัน ซึ่งมักถกเถียงและวิพากษ์กันอยู่เสมอถึงความเหมาะสมของคำสั่ง เชื่อว่าถ้ามีระบบและกลไกการดำเนินงานที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาแล้ว มุมมองของบุคลากรคงไม่แตกต่างกันนักLast updated: 2020-12-13 22:51:10


@ ต่างท่าป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ต่างท่าป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
248

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
247