ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้
 
     
 
เลิกบ้าตั้งป่าไม้
ต้องช่วยกันตรวจสอบและเรียกร้องให้..."เลิกบ้าตั้งป่าไม้"... เพื่อสร้างความชอบธรรมให้บุคลากรและเกิดผลดีต่อป่าไม้ของเรา...
 

.งานป่าไม้ไยขีดเส้นเน้นชนชั้น
แบ่งคบหาสถาบันการศึกษา
ที่ห่วยหนักรักแต่รุ่นคุ้นกันมา
บ้างก็บ้าว่าลูกน้องฉันต้องดี 

.การโยกย้ายแต่งตั้งคราครั้งใด
ลุ้นพวกให้ได้สมฝันดันเต็มที่
บ้างผูกแพซื้อกันแบ่งตำแหน่งมี
เปรียบเซ่นผีเอื้อกันไปได้ส่วนบุญ 

.แม้คนอื่นเหมาะสมกว่าเข้าท่านัก
เล่ห์เหลี่ยมหักอ้างเหตุให้ไปน้ำขุ่น
ทิ้งมวยหลักเอามวยรองสนองคุณ
เพียงมักคุ้นเป็นก๊วนเดียวเสี่ยวกันมา 

.ช่วยพวกไปใช้ช่องว่างอ้างหลักการ
ต่ำจรรยาธรรมาภิบาลทนด้านหน้า
มองลูกน้องนั้นชั้นต่ำมินำพา
เปรียบหมาป่ากับลูกแกะแถเรื่องใส่

.ไร้วิตกอกคนอื่นขมขื่นนัก
ใครก็รักความก้าวหน้าหมายท่าไว้
ลองย้อนกลับเป็นตัวบ้างคิดอย่างไร
มารยื้อแย่งตำแหน่งไปไร้ชอบธรรม 

.เสียระบบการทำงานการป่าไม้
คอยรับใช้เสนอหน้ากล้าใฝ่ต่ำ
หาเงินทองของเซ่นไหว้นายประจำ
ความระยำคอร์รัปชั่นนั้นตามมา

.พลอยบางงานอันทำมาพาเสียผล
ด้วยใช้คนกึ๋นไม่ถึงจึงเสียค่า
สิ่งเคยดีกลับมาด้อยน้อยราคา
อนิจจาพาละเหี่ยเปลี้ยหัวใจ 

.เลิกบ้าแต่แค่พวกพ้องเกี่ยวดองมา
ใครเข้าท่าตั้งถูกที่ทีได้ไหม
ยึดหลักการอันชอบธรรมนำใช้ไป
จะสร้างค่างานป่าไม้ให้รุ่งเรือง

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com


แรงดลใจ: คนทำงานราชการต้องทำใจว่าเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับโดยสุจริตนั้นไม่สูงนัก ต้องรู้จักวางแผนชีวิตและการใช้จ่ายเงินทองให้ดี จึงสามารถประคับประคองตัวเองและครอบครัวให้ราบรื่นไปได้ด้วยดี หากอายุขึ้นเลขห้าเมื่อไรพอเริ่มหายใจได้ทั่วท้อง นึกอยากใช้หรือกินอะไรได้คล่องตัวมากขึ้นหน่อย ไม่ต้องคอยจำกัดจำเขี่ยการใช้จ่ายเงินเช่นในอดีตที่ผ่านมา อันนี้ยกเว้นคนที่มีการสนับสนุนที่ดีจากบรรพบุรุษ หรือมีความสามารถพิเศษในการทำงานหรือหารายได้เสริมจากทางอื่นควบคู่กันไป

มีคนทำงานป่าไม้หลายคนที่เข้ามารับราชการโดยความจำใจ อาจไม่มีทางเลือกอื่นหรือเหตุผลส่วนตัว แต่ก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องหวังมีความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน อันส่งผลต่อการยกระดับรายได้ เกียรติและศักดิ์ศรีในชีวิต โดยเป้าหมายของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป ซึ่งทางราชการก็ได้วางระบบและกลไกของการแต่งตั้งโยกย้าย  ที่เป็นทิศทางไปสู่ความก้าวหน้าของข้าราชการอยู่แล้ว โดยหากทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงแล้ว ย่อมส่งผลดีในทุกด้านทั้งตัวบุคคลและผลงานทางด้านป่าไม้ที่มุ่งหวังกันเอาไว้

หากทุกคนทบทวนเส้นทางการเจริญก้าวหน้าของตน รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับราชการแล้ว คงตอบตัวเองได้ว่ามีความภาคภูมิใจมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับผลงานการป่าไม้ที่ได้ฝากฝีมือเอาไว้ หลายคนที่ตำแหน่งไม่ใหญ่โตนัก อาจมีความรู้สึกที่มีความสุขมากกว่าบรรดาหลายท่านที่มีตำแหน่งระดับสูงลิบ แต่ที่น่ามีความรู้สึกไม่แตกต่างกันมาก ก็คือ ความเป็นธรรมในระบบราชการงานป่าไม้ที่ตัวเองได้ผ่านมา โดยที่มีความผันผวนอยู่เสมอตามกิเลสของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจดีขึ้นหากทุกคนเชื่อในกรรมที่กระทำไป


Last updated: 2020-11-13 19:30:07


@ เลิกบ้าตั้งป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เลิกบ้าตั้งป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
283

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
282