การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น
 
     
 
"งานป่าไม้:ชายกับหญิง"
ระยะหลังชาววนกรมีการวิพากษ์กันมากเกี่ยวกับ...งานป่าไม้:ชายกับหญิง... กับมีหลายคนที่เสนอให้มีการกำหนดสัดส่วนด้านเพศของนิสิตวนศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องกับงานภาคสนามให้มากขึ้น
 

•คนถามมาว่าทำงานด้านป่าไม้

เหมาะเพียงใดในสภาพกับเพศหญิง

ด้วยหลายคนสนใจใฝ่เรียนยิ่ง

ทั้งความจริงนานปีมามากกว่าชาย

 

•ประสบการณ์ด้านป่าไม้บางสายงาน

ผลที่ผ่านหญิงทำดีมีหลากหลาย

ความละเอียดถ้วนถี่ที่มากมาย

ทั้งนุ่มนวลชวนซึ้งใจสายสัมพันธ์

 

•แต่มากด้านงานป่าไม้ให้ข้องขัด

ข้อจำกัดหญิงทำไปชวนไหวหวั่น

ด้วยเผชิญหลากปัญหามากดดัน

ต้องฝ่าฟันอันตรายในป่าดง

 

•การทำงานกับหมู่ชายหลายสถาน

บ้างสันดานดีล้วนชวนใหลหลง

แต่บางคนกักขฬะน่าพะวง

อาจทะนงพาอวดเบ่งข่มเหงนวล

 

•งานสนามต้องแข็งแกร่งใช้แรงกาย

จำปีนป่ายแบกหามยามเร่งด่วน

เจอคนผิดคิดทำร้ายหมายก่อกวน

พาปั่นป่วนเข้าจับกุมควบคุมยาก

 

•ลาดตระเวนตรวจตราตามป่าเขา

ถ่ายหนักเบานอนพักค่ำให้ลำบาก

ยิ่งรอบเดือนเคลื่อนผันวันมามาก

ชวนกระดากหากลืมผ้าอนามัย

 

•จึงหลายคนทนประจำสำนักงาน

ยิ่งเนิ่นนานพาลนำพาสะสมไว้

ส่วนผู้ชายค่อยหายหดลดน้อยไป

ชาวป่าไม้หลายคนฝากบ่นมา

 

•หญิงกับชายให้ศึกษาวนศาสตร์

เกิดผิดพลาดในสัดส่วนควรปรับท่า

เช่นตำรวจหรือทหารท่านนำพา

จะเพิ่มค่าแก่ป่าไม้ในความจริง

 

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

 การศึกษาทางด้านป่าไม้ของประเทศไทยได้เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2520 โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับนิสิตหญิงจำนวน 20 คน(แต่มารายงานตัวเพียง 19 คน) เรียนร่วมกับนิสิตชายจำนวน 100 คน โดยเป็นวนศาสตร์รุ่นที่ 43 ซึ่ง ผศ.ดร. จงรัก ปรีชานนท์ คณบดีคณะวนศาสตร์ในขณะนั้น(ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้เคยเล่าโดยให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า

 

  "หลายประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกาเขาก็มีผู้หญิงเรียนป่าไม้กันทั้งนั้น งานป่าไม้บางด้านอาจารย์เชื่อว่าผู้หญิงน่าจะทำได้ดีกว่าผู้ชาย พวกงานวิจัย งานวิชาการที่ต้องการความละเอียดถี่ถ้วน และอีกหลายงาน ประเทศไทยก็น่าจะลองดูบ้าง"

 

หลังจากนั้นคณะวนศาสตร์ก็ได้รับนิสิตหญิงทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเพิ่มจำนวนเป็น 30 คนก่อนในรุ่นต่อมาในขณะที่เพิ่มรับนิสิตชายเป็น 120 คน จนถึงปี พ.ศ.2532 ได้มีการรับนิสิตเพิ่มอีกจำนวน 100 คน โดยการสอบโควต้าพิเศษจากผู้สนใจเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด จนถึงปี พ.ศ.2540 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดให้สิทธิที่เสมอภาคระหว่างเพศ คณะวนศาสตร์จึงจำเป็นต้องยกเลิกสัดส่วนเพศในการรับนิสิตเข้าศึกษา ทำให้ค่อยๆเริ่มมีนิสิตหญิงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนช่วงหลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีนิสิตหญิงประมาณร้อยละ 60-70 ของนิสิตทั้งหมดทีเดียว ซึ่งบัณฑิตวนศาสตร์หญิงก็ย่อมมีความชอบธรรมในการสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ กับทั้งดูเหมือนว่ามีความสามารถในการสอบแข่งขันมากกว่าเพศชายด้วยซ้ำไป

 

งานป่าไม้หลายด้านต้องยอมรับว่าสามารถรับผิดชอบได้พอๆกัน กับทั้งเพศหญิงดูจะได้เปรียบในบางด้าน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบและการประสานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางคนโดยเฉพาะวนศาสตร์รุ่น 43 ได้สามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นจนถึงขั้นเป็นอธิบดี และหลายคนรวมทั้งรุ่นต่อๆมาต่างได้รับการแต่งตั้งในระดับสูง แต่งานป่าไม้หลายด้านโดยเฉพาะงานภาคสนามที่มีอยู่มากมายก็มีข้อจำกัดของเพศหญิง ในระยะหลังที่น้องป่าไม้หญิงมีจำนวนที่สอบบรรจุเป็นนักวิชาการป่าไม้ได้มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่สามารถส่งออกไปทำงานภาคสนามได้ ก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงานหลายด้าน จึงมีเสียงเรียกร้องให้ทบทวนจำนวนการรับนิสิตหญิงของคณะวนศาสตร์ แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่เหมาะสมได้

 

ในความคิดเห็นส่วนตัว น่าจะได้มีการกำหนดสัดส่วนนิสิตหญิงของคณะวนศาสตร์ให้สอดคล้องกับจำนวนใน ตำแหน่งงานของหน่วยงานป่าไม้ที่มีอยู่ โดยการใช้เหตุผลเชิงประจักษ์เช่นเดียวกับบางหน่วยงานอื่นที่ทำมาแล้ว มิฉะนั้นจะยิ่งก่อให้เกิดปัญหาการทำงานในภาคสนามเช่นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เคยได้รับการฝากฝังจากผู้อำนวยการสำนักในพื้นที่ปฏิบัติงานที่เป็นรุ่นหลังหลายคนในทำนองเดียวกัน ซึ่งท่านหนึ่งได้สะท้อนในการสนทนาร่วมกันตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า

 

  "...พี่ก็รู้อยู่ว่า ส่งน้องๆผู้หญิงออกไปอยู่ประจำในพื้นที่ไม่ได้ มันอันตรายหลายอย่าง พี่จะให้เขาไปโดนงาบในป่าหรือ   ก็ได้แต่มอบหมายให้รับผิดชอบงานในสำนักงาน แต่แนวโน้มมีผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้พวกผู้ชายหายไปไหนกัน สงสัยผู้หญิงตั้งใจและเรียนเก่งกว่า พี่มีโอกาสช่วยไปเสนอซีว่าให้จำกัดจำนวนน้องผู้หญิงเข้าเรียนวนศาสตร์ ม่ายงั้นก็เป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ..."


Last updated: 2018-10-06 09:00:22


@ "งานป่าไม้:ชายกับหญิง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "งานป่าไม้:ชายกับหญิง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
832

Your IP-Address: 3.236.97.59/ Users: 
831