ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
เลิกดีไหม ไม้หวงห้าม
หากต้องการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนอย่างแท้จริง ควรมีการทบทวน...เลิกดีไหม ไม้หวงห้าม... เพราะกาลเวลาเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อน ที่ต้องคอยควบคุมการทำไม้ในป่าธรรมชาติ
 

•พระราชบัญญัติป่าไม้เริ่มใช้กัน

ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่

หวังควบคุมการใช้ป่าไม้มี

ก่อผลดีพร้อมพรั่งสังคมไทย

 

•มาตราเจ็ดกำหนดไว้ไม้หวงห้าม

แม้ที่ตามกรรมสิทธิ์ขีดเส้นไว้

หากเจ้าของต้องการตัดฟันไป

ต้องขอใบอนุญาตราชการ

 

•วางระบบกลไกไว้ซับซ้อน

มากขั้นตอนใช้เวลากว่าจะผ่าน

เจ้าหน้าที่มีอำนาจอาจทัดทาน

บ้างหน้าด้านเรียกเก๋าเจี๊ยะต้องเสียเงิน

 

•ใครฝ่าฝืนผิดกฎโทษได้รับ

ต้องถูกปรับหรือจำคุกทุกข์นานเนิ่น

บทสูงสุดมากนักหนักเหลือเกิน

คนเผชิญไปทั่วกลัวอาญา

 

•จึงไม้สักยางนาทั้งพะยูง

ไม่ชักจูงความสนใจให้ปลูกป่า

แม้ที่ดินกรรมสิทธิ์กลัวผิดมา

ถึงราคาขายไม้ได้มากมี

 

•ต่างกันสิ้นราวดินฟ้าพืชเกษตร

แสนง่ายดายในทุกเขตประเทศนี้

แม้ท่ีป่าคนทำลายยึดไปฟรี

มีเสรีปลูกซื้อขายไร้กฎเกณฑ์

 

•อันกฎหมายป่าไม้ใช้มานาน

เมื่อเลยกาลล้าสมัยไม่ใช่เล่น

ควรปรับปรุงส่งเสริมใหม่ให้ชัดเจน

สร้างงานเด่นก้าวหน้าป่าไม้เรา

 

•เลิกดีไหมในที่ดินกรรมสิทธิ์

ไม่ยึดติดไม้หวงห้ามตามใจเขา

คนจะเร่งปลูกต้นไม้เพื่อขายเอา

หายซบเซามีป่าไม้ไปทั่วเมือง

 

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

พระราชบัญญัติไม้พุทธศักราข2484 มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน และถูกสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีบทบัญญัติบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 7 และแก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามซึ่งมีจำนวนไม้ 18 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง เป็นต้น ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร ถือเป็น” ไม้หวงห้ามประเภท ก.” ซึ่งต้องมีการขออนุญาตก่อนตัดโค่น หากมีการใช้ในที่ดินของตนเองโดยไม่ได้รับการอนุญาต จะต้องรับโทษ 1- 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 2,000, 000 บาท ประชาชนทั่วไปได้สะท้อนว่าบทบัญญัตินี้มีขั้นตอนการขออนุญาตที่มีความซับซ้อน โดยที่ทางการขาดการให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่าต้องมีการขออนุญาตในการทําไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามชนิดไม้ข้างต้น จึงสร้างความหวาดกลัวกับประชาชนว่าหากทำไม้จะถูกจับ กับทั้งเจ้าหน้าที่บางคนคอยเตะถ่วงเวลาเมื่อต้องดำเนินการอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนมาตราดังกล่าวจึงไม่ส่งเสริมแรงจูงใจให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมไม้ได้อย่างแท้จริง

 

นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการทำไม้ในที่ดินของประชาชน และบทบัญญัติที่บังคับถึงการอนุญาตทำไม้ การแปรรูปไม้ และการควบคุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการการประกอบการเกี่ยวกับไม้ทั้งระบบ ตลอดถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสัมปทานการทำไม้ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีการอนุญาตให้สัมปทานการทำไม้ในป่าธรรมชาติแล้ว รวมถึงบทบัญญัติที่กล่าวถึงการจัดการของกลาง ค่าธรรมเนียม มาตรการควบคุมผู้ประกอบการ มาตรการควบคุมการดูแลป่า ที่ไม่ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน จึงสมควรที่ทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน กับทั้งหากมีมาตรการที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศการปลูกป่าภาคเอกชนอย่างแท้จริงแล้ว เชื่อมั่นได้เลยว่าจะมีประชาชนมากมายที่หันมาปลูกป่าแทนการใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเกษตร ด้วยมีความเสี่ยงสูงทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง กับทั้งผลตอบแทนจากการปลูกป่าไม้มีแนวโน้มสูงกว่าอย่างมากมาย เนื่องด้วยมีตลาดรองรับทั้งในและนอกประเทศ

 

ยิ่งหากมองความจริงในปัจจุบันอีกด้านหนึ่งแล้ว จะทำให้รู้สึกปลงอนิจจังกับบรรยากาศการปลูกป่าภาคเอกชนในบ้านเรา นั่นก็คือ พืชเกษตรที่ประชาชนปลูกขึ้นมา สามารถจำหน่ายได้อย่างเสรี แม้ในพื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกถือครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยที่ผู้บริหารประเทศมีนโยบายให้การช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้มาโดยตลอดในหลายรูปแบบ ที่หนักหนาสาหัสและย่ำยีจิตใจชาวป่าไม้อย่างเหลือเกิน ก็คือ ผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำมาหากินต่อไปได้ โดยใช้วิธีการที่อาจแตกต่างกันบ้างตามการหาคะแนนนิยมที่แอบแฝงอยู่ด้วย ขณะเดียวกันในพื้นที่เหล่านี้ ถ้าประชาชนปลูกป่าไม้ขึ้นมา นอกจากจะตัดฟันมาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ยังล่อแหลมต่อการถูกยึดคืนกลับไปให้เป็นป่าอีกด้วย แล้วจะมีใครกี่คนที่กล้าปลูกป่าขึ้นมา ดังนั้นนอกจากการส่งเสริมปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์แลัว ในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกจนต้องผ่อนผันให้ทำมาหากินได้ ควรทำการส่งเสริมเช่นเดียวกัน อันจะทำให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างมากมายในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน


Last updated: 2018-08-06 16:56:32


@ เลิกดีไหม ไม้หวงห้าม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เลิกดีไหม ไม้หวงห้าม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,020

Your IP-Address: 3.236.65.63/ Users: 
777