อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
เกาป่าไม้
มีนโยบายล่าสุดในการ...เกาป่าไม้... ออกมาอีกแล้ว หากว่าขาดความจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ป่าไม้เมืองเหนือก็คงวังเวงต่อไปอย่างไม่มีวันรู้จบอย่างแน่นอน
 

•แอ่วเมืองเหนือเมื่อใดพาใจหาย

เขาหัวโล้นโดนทำลายไปทั่วหน้า

ป่าต้นน้ำสูญหายไกลสุดตา

อนิจจาจะแก้ไขอย่างไรกัน

 

•คนถางโค่นก่นเผายึดเอาป่า

เปลี่ยนที่มาทำเกษตรทั่วเขตขัณฑ์

สารเคมีปุ๋ยยานานาภัณฑ์

ฉีดใส่พ่นจนเมามันไม่หวั่นภัย

 

•อีกหลายเรื่องกิจกรรมนำเรื่องเศร้า

ด้วยชาวเขาชาวเราเอาแต่ได้

อ้างฐานะมนุษยชนคนเห็นใจ

ส่วนรอบข้างเป็นอย่างไรไม่รับรู้

 

•ที่ผ่านมานโยบายในหลายด้าน

มาตรการนั้นรันทดน่าอดสู

หวังหาเสียงสร้างจุดขายหมายเอ็นดู

ผ่อนผันไปให้คนอยู่ยอดภูดอย

 

•สั่งสอบสวนสิทธิที่ทำกิน

ให้ทั่วถิ่นป่าเสียหายมีไม่น้อย

ยี่สิบปียังค้างคาตั้งหน้าคอย

บางแห่งพลอยถูกบุกเพิ่มเหิมเกริมใจ

 

•ยังแนวทางออกใหม่ให้น่ากลุ้ม

คนรวมกลุ่มรัฐจัดถิ่นที่ดินให้

ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำสั่งทำไป

คนที่ไม่รุกที่ป่าพากันปลง

 

•แต่แรกฮึดยึดคืนทวงผืนป่า

ค่อยเริ่มซาจางไปไม่เสริมส่ง

คนทำผิดบ้างกลับได้ไร้พะวง

สร้างงุนงงชาวป่าไม้เอาไงดี

 

•นโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา

แก้ปัญหาป่าเมืองเหนือหน่ายเหลือที่

ทั้งรวนเรคลุมเครือเบื่อเต็มที

อีกร้อยปีเกากันไปไม่หายคัน

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วให้วังเวงกับมติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ โดยประเด็นสำคัญก็คืออนุญาตให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 ที่อาศัยอยู่ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถอยู่อาศัยและทำกินแบบแปลงรวม โดยการออกแบบพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน  ที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือการอนุญาตให้ชุมชนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้น 1,2 และชุมชนเขตป่าอนุรักษ์ก่อนและหลังมติ ครม.ข้างต้นสามารถทำกินและอยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวม ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่ โดยชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมไม่มีการจัดพื้นที่ทำกินให้บุคคลภายนอก และมีแนวทางบริหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

                สำหรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นการผ่อนผันให้ผู้ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ได้อยู่อาศัยทำกินไปได้ก่อน โดยที่กรมป่าไม้ต้องดำเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ โดยให้ทำการสำรวจพื้นที่มีราษฎรครอบครองอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ และขึ้นทะเบียนผู้ถือครองพื้นที่ป่าไม้เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามมติ ครม.ดังกล่าวจนถึงปัจจุบันผ่านมา 20 ปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ประการใด ซึ่งพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคยให้ข้อมูลเมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2560 กับสื่อมวลชนว่าก่อนมติ ครม.ดังกล่าวมีคนบุกรุกพื้นที่ป่า  3 ล้านไร่ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ ทำให้มีคนบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเป็น 5.9 ล้านไร่

                การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมา ยังเคยมีนโยบายแนวทางอื่นอีกหลายด้าน ทั้งในรูปแบบสหกรณ์นิคมและหมู่บ้านป่าไม้ที่ได้ผลดีมาระยะหนึ่ง แล้วมาเปลี่ยนเป็นการให้สิทธิทำกิน(สทก.)เพื่อหลีกเลี่ยงการอพยพคนจากที่เคยอยู่อาศัย ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งเพราะมีเงื่อนไขที่ยังผูกมัดให้ยังคงสภาพพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย กับทั้งยังมีมาตรการในการเพิ่มพื้นที่ป่ากรณีผู้ครองครองพื้นที่เกินกำหนด รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในยุคการเมืองเฟื่องฟูก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยบังคับให้กรมป่าไม้มอบที่ดินป่าไม้บางส่วนเพื่อทำการปฏิรูปที่ดินในรูปแบบ สปก. ซึ่งเท่ากับว่าหมดสภาพที่ดินป่าไม้ไปโดยปริยาย ทั้งนี้มีเงื่อนงำหลายประการที่มิบังอาจวิจารณ์มากไปกว่านี้ได้ ผู้สนใจลองค้นหาข้อมูลดูก็จะประจักษ์ว่าเหตุผลลึกๆคืออะไร ซึ่งก็ไม่น่าจะแตกต่างจากนโยบายล่าสุดที่กล่าวมาข้างต้น


Last updated: 2018-06-21 00:14:26


@ เกาป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เกาป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
541

Your IP-Address: 54.165.57.161/ Users: 
539