หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
 
     
 
ป่าไม้อาย"น้องแบม"
คุยกับพรรคพวกเรื่องไม่ชอบมาพากลบางอย่างแล้ว ให้รู้สึกว่า...ป่าไม้อายน้องแบม... เพราะหาคนมาช่วยต้านคอร์รัปชั่นในวงการ ได้แสนยากเย็น
 

•ชื่นชม "แบม:ปณิดา ยศปัญญา"

ผู้หาญกล้าเหลือล้นเกินคนคิด

ได้เปิดโปงการชั่วช้าทุจริต

เป็นนิสิตแต่จิตใจยึดใฝ่ธรรม

 

•น่าอนาถข้าราชการชั้นสุดห่วย

โกงคนป่วยคนเงินน้อยเบี้ยหอยต่ำ

คนพิการเดือดร้อนซ้ำซ้อนกรรม

พวกระยำทำกันมานานวัน

 

•การโกงกินถูกแฉก่อนที่ขอนแก่น

ช่างแสบแสนเชื่อมโยงโกงสะบั้น

ระดับเล็กถึงใหญ่ได้แบ่งปัน

ต่างอิ่มหมีพีมันพาลย่ามใจ

 

•ยิ่งสาวไส้ยิ่งเจอดีความวิบัติ

หลายจังหวัดสมคบกันมันเข้าไส้

ถูกลงโทษทุจริตผิดวินัย

น่าอดสูแม้ผู้ใหญ่ในกระทรวง

 

•เรื่องโกงกินป่าไม้ให้เกลื่อนกลาด

การฉ้อราษฎร์รวมทั้งบังเงินหลวง

บ้างร่ำรวยเหลือล้นสร้างกลลวง

ไม่คิดห่วงจริงใจในเรื่องงาน

 

•จึงสังคมมองป่าไม้ในภาพลบ

ผลกระทบทางเสียหายในหลายด้าน

ปลาร่วมข้องต้องเหม็นเป็นมานาน

พาร้าวรานเสื่อมค่าหมองราคี

 

•ชาวป่าไม้เหล่าคนดีมีอยู่มาก

จึงขอฝากพิทักษ์ไว้ในศักดิ์ศรี

ช่วยกันต้านคอร์รัปชั่นอันอัปรีย์

สร้างกาลีไม่นานช้าพาวอดวาย

 

•อย่าหดหัวมัวแต่แค่ตัวรอด

แกล้งใบ้บอดปล่อยป่าไม้ให้เสียหาย

สถาบันจึงชอกช้ำถูกทำลาย

น่าอดสูต้องรู้อายให้"น้องแบม"

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ : 

พยายามเขียนกลอนกระตุ้นชาวป่าไม้ให้ร่วมมือกันแสวงหาทางเลือกและสิ่งดีเพื่อป่ามาโดยตลอด ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาและทำใจได้ว่าต้องได้รับทั้ง "ดอกไม้" และ "ก้อนหิน" สะท้อนจากผู้อ่านเพราะปุถุชนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันได้เสมอ  เพียงแต่แปลกใจที่พวก "น้ำดี" ทางป่าไม้บางคนกลับไม่ค่อยเห็นด้วย  ทั้งยังซ้ำเติมว่าไร้ประโยชน์ เสียเวลา และไม่มีทางปรับปรุงแก้ไข "ระบบ" ในวงการป่าไม้ได้อย่างแน่นอน มองไม่เห็นความสำคัญในคุณค่าของกลอนแต่ละบทซึ่งกว่าจะสำเร็จลงได้ ต้องใช้สติปัญญา พลังสมองและการหาข้อมูลเพื่อนำมาตกผลึกเป็นอย่างมาก ในขณะที่หลายคนซึ่งประกาศว่าไม่ใช่เป็นคนดี บริสุทธิ์ผุดผ่องในทางปฏิบัติ(เพราะกฎเกณฑ์ทางราชการมีมากและไม่เอื้อ)  แต่เรื่องผลงานไม่เป็นสองรองใคร กลับให้ความชื่นชมและให้กำลังใจในการเขียนงานเพื่อสร้างสรรค์ป่าไม้ต่อไป โดยมีความเห็นประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทิ่มแทงใจดำของบางคนให้ฉุกคิดได้บ้าง แม้นิดหนึ่งก็ยังดี มากไปกว่านั้นหากชาวป่าไม้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังแล้ว ย่อมมีโอกาสทำอะไรที่ถูกต้องเพื่อป่าไม้ของเราได้ไม่มากก็น้อย

                หากมองน้องแบม : ปณิดา ยศปัญญา  นิสิตปีที่ 4  สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไปฝึกงานประกอบการเรียนแล้วพบประเด็นการไม่ชอบมาพากลจึงทำการร้องเรียนการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปลายปี  พ.ศ. 2560 จนมีการสอบสวนพบการกระทำผิดซึ่งได้ทำการลงโทษข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ จากนั้นมีการขยายการตรวจสอบไปยังหน่วยงานอื่นๆในสังกัด พบว่ามีการทุจริตอีก 44 จังหวัด ทำให้มีผู้ที่ถูกลงโทษจำนวนมาก จนถึงระดับผู้ใหญ่ แม้ปลัดกระทรวง และข้าราชการระดับสูงหลายคนถูกย้ายเข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

                จากกรณีข้างต้นจึงเห็นได้ว่าหากชาวป่าไม้โดยเฉพาะพวกที่เป็น "น้ำดี" ให้ความใส่ใจต่อการร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในวงการป่าไม้ของเราแล้ว ความเป็นไปได้มีโอกาสสูงอาจดำเนินการได้เฉพาะบางเรื่องก็ยังดีกว่าไม่กระทำอะไรเลยไม่ใช่หรือ หากพวกเรารักป่าไม้กันจริงต้องช่วยกันหาทางทำกันไป ค่อย ๆ แสวงหาแนวร่วมในประเด็นที่มีความเห็นตรงกัน ไม่มีบุคคลใดที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน เพียงแต่ต้องยอมรับกันในบางด้านและมองข้ามบางด้านแล้วเดินไปด้วยกัน เราคงไม่คิดแค่อยู่ไปวัน ๆ หนึ่งรอวันเกษียณอายุราชการอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อกินบำนาญสบายไป แต่ป่าไม้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน ซึ่งเป็นเรื่องทีชวนอดสูสำหรับผู้ที่ร่ำเรียนทางด้านป่าไม้มาเป็นอย่างยิ่ง เห็นข่าวน้องแบมทีไร ก็ให้นึกถึงชาวป่าไม้ของเราหลายคนอยู่เสมอ ว่าจะส่งเรื่องน้องแบมไปให้อ่านโดยตรงก็เกรงใจ ด้วยมันอาจแทงใจดำกันหรือย่ำยีความรู้สึกกัน  แต่บางคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลยก็เป็นไปได้


Last updated: 2018-05-12 22:06:01


@ ป่าไม้อาย"น้องแบม"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าไม้อาย"น้องแบม"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
772

Your IP-Address: 3.236.18.161/ Users: 
769