เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
 
     
 
บ้านศาลป่าไม้
ช่วงนี้ที่เชียงใหม่กำลังครึกโครมเรื่อง...บ้านศาลป่าไม้... ซึ่งควรขยายกระแสไปถึงพื้นที่ป่าไม้อีกนับแสนไร่ในจังหวัดนี้ รวมทั้งภูมิภาคอื่นของประเทศ ที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่างมโหฬารจากวงการต่างๆอย่างหน้าไม่อาย
 

 

•แสนปิติที่สังคมประโคมข่าว

เรื่องอื้อฉาวศาลถูกว่าตัดป่าไม้

สร้างบ้านอยู่ดอยสุเทพที่เชียงใหม่

พื้นที่ป่ากว่าร้อยไร่เสียหายนัก

 

•วอนพร้อมใจร่วมกันเช่นการณ์นี้

ต้านพวกที่ทำลายป่าเห็นประจักษ์

จุดกระแสกันทุกหมู่อนุรักษ์

ช่วยพิทักษ์ป่าไม้ได้สมบูรณ์

 

•ป่าไม้เมืองเชียงใหม่หลายแห่งหน

ถูกหักล้างถางก่นจนเสื่อมสูญ

หลายแสนไร่แหลกยับนับอาดูร

ทวีคูณอดีตกาลที่ผ่านมา

 

•ป่าดงดิบเบญจพรรณยันเต็งรัง

ต่างล้วนพังเสียหายไปถ้วนหน้า

จากหุบห้วยที่ราบจนลับตา

ล้างผลาญพาปี้ป่นจนยอดดอย

 

•เปลี่ยนมาทำถิ่นฐานบ้านอาศัย

ปลูกพืชสวนพืชไร่พืชใช้สอย

ที่เวรกรรมทำไปไร่เลื่อนลอย

อีกไม่น้อยทำรีสอร์ทยอดนิยม

 

•จึงปรากฏความจริงสิ่งวิบัติ

พาข้องขัดข่มเหงกายใจขื่นขม

สิ่งแวดล้อมวิกฤตภัยให้ตรอมตรม

ทุกข์ระทมคนทั่วไปไพร่ผู้ดี

 

•เราปล่อยปละละเลยกันมานานนัก

ควรที่จักร่วมแก้ไขให้ถูกที่

ใช้กฎหมายสร้างชอบธรรมตามที่มี

ปล่อยอย่างนี้นานไปภัยยิ่งมา

 

•อย่ามุ่งแค่กระแสฉาวข่าวบ้านศาล

ชวนทุกท่านรักษ์ป่าไม้ให้ทั่วหน้า

จากเชียงใหม่ไปทุกภาคจักนำพา

ชาวประชาเกิดสุขสันต์กันทั่วไทย

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2559 กรมป่าไม้สำรวจพบว่ามีอยู่ประมาณ 9.68 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.97 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด นับว่าเป็นตัวเลขร้อยละที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ซึ่งมีพื้นที่ป่าร้อยละ 86.55 และ 71.95 ตามลำดับ ทั้งนี้ประกอบด้วยป่าหลายชนิด โดยเฉพาะป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่ปิง แม่กก แม่แตง แม่กวง แม่งัด อันเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่และชาวไทยในหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯมาโดยตลอด

            อย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่นับว่าลดน้อยลงกว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าล้านไร่ โดยถูกเปลี่ยนแปลงไปดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อย่างมากมาย โดยภาครัฐมีการนำไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภค ทั้งการสร้างถนนหนทาง การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ การใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนและทางราชการฯลฯ  ที่สำคัญก็คือ ภาคประชาชนมีการบุกรุกถือครองที่ดินป่าไม้เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพเกษตร และอาชีพอื่น ๆนับหลายแสนไร่  ที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ซึ่งพบเห็นได้ในพื้นที่ทั่ว ๆ ไป ปัญหาเหล่านี้นับวันมีการทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยที่ยังไม่เห็นวี่แววอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ในรัฐบาลยุค คสช.นี้ก็ตาม

            กระแสการต่อต้านบ้านพักของฝ่ายตุลาการบนเชิงดอยสุเทพในเมืองเชียงใหม่ นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ที่ในอนาคตเชื่อว่าต้องมีการใคร่ครวญกันอย่างถี่ถ้วนกันมากขึ้นถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมา ทั้งนี้กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นี้ควรมีการทบทวนปัญหาป่าไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย เพื่อช่วยกันคลี่คลายให้ลดน้อยลงไป ทั้งนี้เพราะมิใช่แต่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว ในหลายจังหวัดทั้งแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน เลย ลำปาง แพร่ ฯลฯ รวมทั้งอีกหลายจังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ก็ประสบปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้กันอย่างครึกโครมและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งนี้ควรมีการสำรวจและวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนั่นเอง


Last updated: 2018-04-05 16:07:03


@ บ้านศาลป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ บ้านศาลป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 



LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
735

Your IP-Address: 35.172.224.102/ Users: 
734