ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มาก ๆ
 
     
 
ปัญหาคนป่าไม้
ช่วงนี้ได้รับ..กำลังใจ..กันอย่างล้นเหลือ แต่เจ้าหน้าที่ภาคสนามผู้น้อย ยังคงต้องการให้ช่วยคำนึงถึง...ปัญหาคนป่าไม้... ที่เขาเหล่านั้นเผชิญมาอย่างยาวนาน
 

  

•เรื่องครึกโครมข้นเข้มข่าวเปรมชัย

กำลังใจเอื้อเฟื้อกันเหลือล้น

ชาวป่าไม้ดูดดื่มปลื้มกมล

หลากหลายคนเทใจทุ่มให้มา

 

•ช่วยเติมแต่งแรงใจป่าไม้ยิ่ง

แต่ความจริงยังลำบากยากฟันฝ่า

ด้วยปัญหาอุปสรรคมากนำพา

ยังรอท่าการช่วยเหลือทั้งเกื้อกูล

 

•ด้วยตำแหน่งการงานชั้นผู้น้อย

พวกลูกจ้างช่างต่ำต้อยพลอยเสียศูนย์

เงินเสี่ยงภัยอย่าถามหาแสนอาดูร

การเพิ่มพูนเบี้ยกันดารนั้นไม่มี

 

•ต้องสู้งานตระเวนไพรไม่ย่อย่น

ฝ่าหนาวฝนร้อนลำบากยากเหลือที่

อุปกรณ์การกินอยู่รู้กันดี

หาวิธีช่วยกันเองวังเวงนัก

 

•ส่วนเครื่องมืออาวุธสุดอ่อนใจ

เทียบไม่ได้คนทำผิดพาคิดหนัก

ทั้งมีน้อยล้าสมัยใครก็ทัก

แล้วก็มักเสียหายให้พะวง

 

 •เงินค่าจ้างประทังใช้ให้พอเพียง

ส่วนเบี้ยเลี้ยงเจ็บใจนายหักต๋ง

อ้างต้องส่งส่วนกลางยังงุนงง

ผู้ใหญ่คงอิ่มเอมแสนเปรมปรีดิ์

 

•เรื่องกองทุนสวัสดิการนั้นยาหอม

ตั้งมาพร้อมเงินน้อยไปไม่เต็มที่

เทียบนับหมื่นมากล้นคนที่มี

แต่ละทีจะช่วยได้แค่ไหนกัน

 

•คนพื้นที่ยังทุกข์หนักหลากปัญหา

ใครเมตตาพาคลี่คลายได้ไหมนั่น

ให้เบาบางบ้างก็พอต่อชีวัน

พร้อมฝ่าฟันมั่นรักษาป่าไม้ไทย

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

อ่านเฟสบุ๊คและไลน์ของลูกศิษย์และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลายคนที่ทำงานในพื้นที่ในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามข่าวทั่วไปแล้ว รู้สึกดีใจที่สังคมส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างล้นหลาม (ยกเว้นอดีตนักการเมืองหญิงคนหนึ่งที่มีความเห็นตรงกันข้าม ซึ่งดูแล้วอาจเป็นการเสแสร้งหรือเพี้ยนเพื่อเรียกร้องความสนใจ) โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ป่าไม้ทุรกันดาร ที่ได้รับ"กำลังใจ"จากทุกฝ่ายก็ว่าได้  จนรู้สึกปิติใจกันอย่างเหลือเกิน เชื่อว่าคงช่วยกระตุ้นการทำงานให้มากขึ้นอย่างแน่นอน

               อย่างไรก็ตาม หลายคนได้สะท้อนข้อมูลความเป็นจริงในการปฏิบัติงานป่าไม้ภาคสนามหรือในพื้นที่จริง ก็คือ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกหลายประการ ที่"กำลังใจ"จากทุกฝ่ายไม่สามารถช่วยคลี่คลายให้ได้ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานทางด้านป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ความสนใจในการแก้ไขอย่างแท้จริง อันนอกจากเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจโดยตรงให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านี้แล้ว ยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานด้านป่าไม้ของเราเป็นการต่อเนื่อง

               สิ่งที่น่าเป็นห่วง ก็คือ แล้วใครกันที่จะให้ความสนใจในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง หากผู้นำสูงสุดของหน่วยงาน อย่างน้อยในระดับกรมหรือสำนัก ได้ทำการกำหนดนโยบายหรือแนวทางอย่างชัดเจน รวมทั้งวางกลไกในการดำเนินงานและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว เชื่อว่าต้องสำเร็จได้อย่างแน่นอนและ(น่าจะ)ง่ายดายอีกด้วย อันจักเป็นการสร้างคุณูปการให้แก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเหล่านี้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นอีกในระดับหนึ่ง ทั้งนี้น่าจะเป็นความทรงจำในคุณความดีที่กระทำไว้ตราบนานเท่านานเป็นแน่แท้


Last updated: 2018-03-17 21:04:31


@ ปัญหาคนป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปัญหาคนป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
862

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
861