หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดไปบ้าง
 
     
 
บ้านนาข่า: ป่าชุมชน
ได้รับคำชมเชยและรางวัลจากหลายหน่วยงาน ที่สำคัญที่สุดคือการได้รับพระราชทานธงพิทักษ์รักษาป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต
 

•ป่าชุมชนบ้านนาข่ามหาสารคาม

ถูกลือนามมากนักประจักษ์ผล

คนรักษ์ป่าป่าจุนเจือเกื้อกูลคน

ต่างสุขล้นพึ่งพาอาศัยกัน

•ป่าเคยโทรมกลับอุดมสมบูรณ์ดี

พรรณพืชมีหลายหลากมากสีสัน

ผู้นำร่วมชาวบ้านมานานวัน

สารพันกิจกรรมสรรค์ทำไป

•นิมนต์พระมาสวดช่วยบวชป่า

จัดหากล้าไม้เสริมปลูกเพิ่มไว้

ยามหน้าแล้งคอยหมั่นป้องกันไฟ

สร้างเครือข่ายใกล้ไกลหมายร่วมมือ

•เศรษฐกิจพอเพียงน้อมเคียงใจ

ด้วยตระหนักเป็นหลักชัยใช้ยึดถือ

เรียนรู้ไปใฝ่วิชาพาฝึกปรือ

เป้าหมายคือความสุขของทุกคน

•ป่าเปรียบแหล่งล้ำค่าธนาคาร

ให้อาหารธรรมชาติเกินคาดผล

เห็ดของป่าสมุนไพรคลายอับจน

เอื้อชุมชนเพิ่มรายได้เก็บขายไป

•สิ่งแวดล้อมอำนวยช่วยสัตว์ป่า

ได้น้ำท่าตลอดปีมีพอใช้

อากาศดีร่มรื่นชุ่มชื่นใจ

ด้วยห่างไกลไม่ผจญเหล่ามลพิษ

•ได้รางวัลตอบย้ำความสำเร็จ

จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ธงพิทักษ์รักษาป่าพาชีวิต

จึงปลื้มจิตสมหวังดังใจนัก

•ขอบทเรียนบ้านนาข่าป่าชุมชน

ช่วยดาลดลเห็นคุณค่าเกิดตระหนัก

คนรักษ์ป่าจริงใจให้ความรัก

ป่าก็จักเกื้อกูลคนเกิดผลดี

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

ป่าชุมชนบ้านนาข่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้  ให้ดำเนินการเป็นป่าชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมีพื้นที่  493 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคู-นาดูน โดยในอดีตก่อนจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ป่ามีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ป่าเต็งรังที่มีอยู่ถูกบุกรุกตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการครอบครองที่ดินบางส่วนเพื่อใช้ทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านบางส่วนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้  อีกทั้งได้รับการแนะนำ ส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จึงได้ริเริ่มดำเนินการป่าชุมชน  โดยการอนุมัติของกรมป่าไม้ที่มีนโยบายสนับสนุนอยู่แล้ว

                กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันดำเนินการที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนและออกกฎระเบียบที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน เน้นการร่วมกันปลูกเสริมป่าให้มีความหนาแน่นและมีความหลากหลายของพรรณพืชตอบสนองแนวพระราชดำริในด้านปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง การป้องกันรักษาป่ามิให้ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มเติม การจัดทำแนวป้องกันและควบคุมไฟป่า การใช้พิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้านในการปลูกป่า การอบรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่สำคัญได้แก่การร่วมมือกับหมู่บ้านข้างเคียงในการจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนโคกหินลาด ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย  7 หมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 3,000  ไร่ โดยได้ทำการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ ตัวแทนพระสงฆ์ อบต.ตำบลนาข่า สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานวิจัยวลัยรุกขเวช ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนบ้านนาข่า  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สถานีตำรวจภูธรตำบลนาข่า  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า

                กว่า 15 ปีที่ชาวบ้านได้ทุ่มเทการจัดการป่าชุมชนบ้านนาข่าร่วมกันที่เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ มีผลงานประจักษ์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่เห็ดป่า สมุนไพร และของป่าธรรมชาติจำนวนมากมาย ที่ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนเข้ามาเก็บหาไปใช้ประโยชน์อันเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และจำหน่ายบางส่วนช่วยให้เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นทั้งในด้านแหล่งน้ำ ภูมิอากาศ และความร่มรื่น  จึงได้รับคำชมเชยและรางวัลจากหลายหน่วยงาน  ที่สำคัญที่สุดคือการได้รับพระราชทานธงพิทักษ์รักษาป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความปิติภาคภูมิใจของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง


Last updated: 2017-08-27 11:52:48


@ บ้านนาข่า: ป่าชุมชน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ บ้านนาข่า: ป่าชุมชน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
702

Your IP-Address: 44.192.52.167/ Users: 
701