ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ป่าไม้ "นาคราช"
อันที่จริงแล้วชีวิตราชการของ 'เพื่อนหยอย' น่าจะเติบใหญ่และก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน(เมื่อเทียบกับหลายคน) อย่างน้อยก็น่าจะได้เป็นผู้อำนวยการสำนัก หรือระดับผู้เชี่ยวชาญ
 

 

•มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิดชูนามผู้ทำดีที่สร้างสรรค์

เพื่อน"วิสูตร อยู่คง" คนโจษจัน

รับรางวัล"นาคราช"วัฒนธรรม

•เนิ่นนานเกือบสี่สิบปีที่ทำมา

ทุ่มฟันฝ่าแม้ลำบากยากเกินกล้ำ

เหนื่อยแค่ไหนไม่ย่อย่นทนตรากตรำ

คอยเน้นย้ำหวังป่าไม้ให้งามตา

•ใฝ่ทำงานอันเกื้อช่วยเหลือคน

จนส่งผลยิ่งนักประจักษ์ค่า

ป่าชุมชนช่วยเร่งรัดพัฒนา

คนคู่ป่าพาอีสานเบิกบานนัก

•ซึ้งป่าบุ่งป่าทามย้ำเรียนรู้

นำผลสู่ผู้คนจนประจักษ์

หมั่นกระตุ้นเน้นคุณค่าอนุรักษ์

เกิดตระหนักให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

•มุ่งศึกษาวิจัยในหลายด้าน

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น

ทั้งพืชพรรณต้นไม้ใช้อยู่กิน

รวบรวมสิ้นบูรณาการภูมิปัญญา

•เน้นเอื้อเฟื้อเจือจุนหนุนเครือข่าย

รวมทุกฝ่ายประสานกันช่วยฟันฝ่า

จึงมากมายภาคีที่ร่วมมา

เดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน

•นำความรู้ประสบการณ์อันสร้างชื่อ

เขียนหนังสือสื่อไปหมายสร้างสรรค์

"นายมักเลาะ"นามปากกามานานวัน

ที่มุ่งมั่นความพอเพียงเคียงกายใจ

•ปลื้ม"เพื่อนหยอย"สร้างชื่อคนลือลั่น

ได้รางวัลอันทรงค่าจารึกไว้

ถึงก้าวหน้างานป่าไม้ไม่เท่าไร

รอชาติหน้าเกิดมาใหม่คงได้ดี

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รางวัล "นาคราช" เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี 2560 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 19 คน ซึ่ง"เพื่อนหยอย" (วิสูตร อยู่คง วนศาสตร์ 43)  เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ได้รับรางวัลสาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มีพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2560   โรงแรมตักศิลา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธี

เพื่อน พี่ น้องและชาวป่าไม้หลายคนคงแปลกใจกับการที่"เพื่อนหยอย"ได้รับรางวัลนี้ หากแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ "เพื่อนหยอย" คงรู้สึกปลื้มใจ ภูมิใจ และดีใจไปด้วยเพราะประจักษ์กับผลงานในหลายด้านที่สร้างสมมา นับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการที่สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2524  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานทางด้านป่าชุมชนและป่าบุ่งป่าทาม ที่เห็นคุณค่าและให้ความสนใจมาโดยตลอด แม้ในช่วงระยะแรกๆ อาจต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างมากมาย   เนื่องจากชาวป่าไม้หลายคนรวมทั้งผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสำคัญรวมทั้งให้การสนับสนุนเท่าใดนัก จนภายหลังบรรยากาศจึงค่อยเริ่มดีขึ้นตามบริบทที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ "เพื่อนหยอย" ยังให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชาวอีสานอย่างแท้จริง

อันที่จริงแล้วชีวิตราชการของ "เพื่อนหยอย" น่าจะเติบใหญ่และก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน(เมื่อเทียบกับหลายคน) อย่างน้อยก็น่าจะได้เป็นผู้อำนวยการสำนัก หรือระดับผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดบางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดมั่นกับชีวิตพอเพียงและสมถะที่ไม่สอดคล้องกับการพิจารณาในยุคที่เป็นอยู่ ในการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม "เพื่อนหยอย" ก็ยังคงมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานทางด้านป่าไม้เพื่อท้องถิ่นอีสานที่บรรจุและทำงานแห่งเดียวมาโดยตลอดชีวิตรับราชการ อย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้วัยที่ล่วงเลยไป กับพร้อมที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ไม่คิดย้ายกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดปทุมธานีแต่ประการใด

 


Last updated: 2017-08-04 06:21:54


@ ป่าไม้ "นาคราช"
 


 
     
ส สะแกกรัง         [1/16540]...xxx.120.152.5 2022-04-24 12:40:49
    สุดยอดเพื่อนหยอย นายมักเลาะ คนรังสิต บ้านติดจินตรา

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
801

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
800