อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
 
     
 
งาบกว่าป่าไม้
ถามพรรคพวกในวงการดู พอสรุปได้ว่ายากต่อการแก้ไข เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นการสมยอมกันระหว่าง 'ผู้เสนอ' และ 'ผู้สนอง' หากจะแก้ไขต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
 

 

•แสนอึดอัดกับงานการป่าไม้

ยิ่งทำไปเฉียดกับคอร์รัปชั่น

กฎระเบียบออกมาสารพัน

ล้วนป้องกันทุจริตคิดโกงเงิน

•งานบางอย่างอยากรังสรรค์มันให้ดี

แต่ไร้ที่งบจัดมาพาขัดเขิน

นายก็ชอบมอบให้ทำย้ำเหลือเกิน

จึงเผชิญความยากลำบากใจ

•นั่งนอนคิดไปมาพาว้าวุ่น

อยากจะหมุนเงินอื่นมีที่เหลือใช้

ปรึกษาเพื่อนเตือนว่าอย่าเสี่ยงภัย

ถูกจับได้อนาคตต้องหมดลง

•นายพาลโกรธเกลียดหน้าด่าว่าโลด

ที่เคยโปรดเปลี่ยนไปเลิกใหลหลง

ทนทำงานซังกะตายตัดใจปลง

สักวันคงปัญหาน่าคลี่คลาย

•ครั้นไม่นานเปลี่ยนนายย้ายมาใหม่

ยิ่งปวดใจล้นเหลือสุดเบื่อหน่าย

เรียกเปอร์เซ็นต์เน้นหักเสียมากมาย

น่าละอายไม่หวังผลสนใจงาน

•อยากโกงเงินประจบนายแต่ใจเสีย

แสนละเหี่ยเกิดมาหน้าไม่ด้าน

ยึดพอเพียงเคียงกายใจในสันดาน

ทั้งกลัวการกระทำผิดติดโทษทัณฑ์

•อิจฉาเพื่อนหลายรายเจอนายดี

ยึดศักดิ์ศรีป่าไม้หมายสร้างสรรค์

เพียงบางคนนายระยำเกินรำพัน

งาบตะบันฟันแต่เงินเพลินอุรา

•ครั้นศึกษางานวิจัยในราชการ

หลายหน่วยงานคอร์รัปชั่นกันทั่วหน้า

มากรายรวยด้วยอัปรีย์มีเงินตรา

แดกยิ่งกว่าคนป่าไม้หลายช่วงตัว

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ทุกๆประเทศมีปัญหาการคอร์รัปชั่น  เพราะข้าราชการก็คือมนุษย์ที่มีกิเลส   คล้ายๆกันทั้งสิ้น แต่หลายประเทศพยายามแก้ปัญหา โดยกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่อง  สร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และการแยกระหว่าง "ส่วนตัว" กับ "สาธารณะ รวมทั้งการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และลดแรงจูงใจให้ทำการคอร์รัปชั่น ความแตกต่างในประเทศไทย คือยังไม่มีรัฐบาลใดมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริง(ผลงานการวิจัยเรื่องการคอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย  ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการในระหว่าง  ปี พ.. 2534-2536)

           งานวิจัยข้างต้นล่วงเลยมากว่า 20 ปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นของข้าราชการไทยลดน้อยลงแต่ประการใด ทั้งกลับพบว่ามีจำนวนมากและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้มีผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อำนาจของนักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชั่นเพื่อลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  (การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย งานวิจัยโดย พรเทพ จันทรนิภ, 2558)

       ในวงการป่าไม้เราก็มีการโจษจันเรื่องคอร์รัปชั่นกันมากขึ้นตามลำดับ ถามพรรคพวกในวงการดู พอสรุปได้ว่ายากต่อการแก้ไข เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นการสมยอมกันระหว่าง "ผู้เสนอ" และ "ผู้สนอง" หากจะแก้ไขต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ที่ต้องไม่มีสภาพปากว่าตาขยิบของผู้บริหารระดับสูงทั้งหลาย อย่างไรก็ตามมีผลการวิจัยพบว่าหน่วยงานป่าไม้เราที่ผ่านมา มีปํญหาด้านการคอร์รัปชั่นน้อยกว่าหลายหน่วยงานราชการอื่นค่อนข้างมาก ซึ่งไม่ขอเอ่ยนามหน่วยงานเหล่านั้น หากใครสนใจลองค้นจากgoogle กันเองก็แล้วกัน

 


Last updated: 2017-05-28 10:57:47


@ งาบกว่าป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ งาบกว่าป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
958

Your IP-Address: 18.207.160.97/ Users: 
957